Oslo kommune - Byarkivet

> Til hovedsiden

 

> Flere kart


Kartet viser gårdsinndelingen i Oslo. Akergårdene kommer først, fra nummer 1, Bygdøy til nummer 198 Ormrud-Ormøya. Deretter kommer øyene tilhørende Oslo før 1948, og deretter sentrum. Årsaken til denne rekkefølgen, med de høyeste gårdsnummerne i sentrum, er at sentrum ikke fikk gårdsnummer før ved matrikkelloven av 1978. Aker herred hadde derimot brukt gårds- og bruksnummersystemet i over hundre år, og et tilsvarende matrikkelnummersystem også lenge før det. Matrikkelnummer i Kristiania/Oslo var gateadressen.

 

Det interessante ved dette kartet er først og fremst at det angir hvor de store Akergårdene lå, selv om eiendomsgrenser stadig var i endring, og større utparselleringer var foretatt på slutten av 1800-tallet.

 

Kartet er også en inngang til oppmålingsvesenets omfattende kartserie fra ca. 1920-1995 (målestokk 1:1000) fordi det har samme koordinatsystemet med origo i Observatoriet på Solli. Ved hjelp av dette kartet kan man finne fram til riktig kartplate. Først finner man riktig hjørne (NV, NO, SV eller SØ), deretter koordinatene (f.eks. A1 eller B8). Oppmålingsvesenets kartserie er foreløpig kun tilgjengelig i originalform, via vår lesesal.

 

Kartet er gjengitt med tillatelse fra Norges bondelag.

 

Flytt markøren over bildet og se et forstørret utsnitt. Du kan også klikke på bildet for å se en stor versjon av kartet.

Akergårdenes gnr og navn. Gårdsinndeling for gamle byområde. Norges bondelag 1990, etter kartgrunnlag fra Oslo oppmålingsvesen 1988.
Målestokk 1:25 000.

images/Gårdskart_stort.jpg