onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

 
DatabaserSøk i Fotodatabasen
Oslo kommunes omfattende samling fotografier som dokumenterer et vidt spekter av kommunens virksomhet, inklusive flyfoto fra Oslo og tidligere Aker kommune i perioden 1935-1975.

Søk i Borgerboka
Utstedte Borgerbrev 1745 til 1799.

Søk i Aker Sogneselskabs bibliotek
Bøker i Aker sogneselskabs bibliotek.

Søk i Biblioteksdatabasen
Boktitler og tekster i Byarkivets bibliotek, hovedsaklig om Oslo og kommunal virksomhet.

Søk i Branntakstregisteret

Tekniske beskrivelser over bygninger.

Søk i Generalregisteret

Register over behandlete saker i Bystyret, Herredstyret i Aker, Bytinget og Herredstinget i Aker, 1837-1980.

Søk i Christiania-folk 1845

Grunnlaget for databasen er utvalgte data fra "Ligning af Christiania Byes Nærings- og Fattigskat for Aaret 1845".