onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

 
Arkivfaglig oppslagsverk


Her er en emneordnet inngang til arkivfaglige veiledninger, artikler og foredrag som er utarbeidet av eller for Byarkivet. Det arkivfaglige oppslagsverket er delt inn etter følgende tema:

Arkivplan
Bortsetting og avlevering
Elektronisk arkiv og -dokumentbehandling
Journal
Kassasjon og bevaring
Lov- og regelverk
Offentlighet
Omorganiseringer
Periodisering
Personopplysninger
Rutiner for arkivarbeid
Rutiner for arkivarbeid i bestemte typer virksomheter

Sikkerhet, lokaler og utstyr for arkiv
Spesialarkiver

Utvalgsarkiv

Arkivplan

Bortsetting og avlevering

Elektronisk arkiv og -dokumentbehandling

Journal

Kassasjon og bevaring

Lov- og regelverk

Offentlighet

Omorganiseringer

Periodisering

Personopplysninger

Rutiner for arkivarbeid

Rutiner for arkivarbeid i bestemte typer virksomheter

Sikkerhet, lokaler og utstyr for arkiv

Spesialarkiver

Utvalgsarkiv

 
Tilbake
 

 

Retningslinjer for arkiv

Arkivdanning

Ordliste

Faglig oppslagsverk