onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

 
A/S Bærumsbanen (A-40208)
 
Fra arbeidet med forlengelsen av Lilleakerbanen til Haslum. (A-40208_Uab0003_054)

Etter sammenslåingen av privatbaneselskapene i Kristiania 01.05.1924 ble Lilleakerbanen, som lå utenfor bygrensa, skilt ut som eget selskap og fikk navnet Bærumsbanen (A/S Kristiania elektriske sporvei). I løpet av de etterfølgende år ble strekningen forlenget til Kolsås og åpnet for regulær drift 01.01.1930.

01.10.1934 overtok AS Oslo Sporveier ¼ av aksjene, og selskapet skiftet navn til AS Bærumsbanen. I 1942 ble Ullernåslinjen forlenget til Jar, og Kolsåsbanen var dermed fullført. Fra 1937 drev selskapet også Østensjøbanen. AS Oslo Sporveier overtok alle aksjer i selskapet 01.10.1944, men selskapene fusjonerte ikke formelt før 01.07.1971.

To av Bærumsbanens karakteristiske A-vogner. Disse trafikerte strekningen Oppsal-Kolsås, landets lengste sporvognlinje. Vognene ble utrangert i 1958.
(A-40208_Ua0001_012)

Tilbake
 

 

Hovedside

A/S Kristiania Sporveisselskab

A/S Kristiania elektriske sporvei

Kristiania kommunale sporveie

A/S Holmenkolbanen

A/S Tryvandsbanen

A/S Akersbanerne

A/S Ekebergbanen

A/S Bærumsbanen

AS Oslo Sporveier

Tunnelbanekontoret