onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

 
A/S Tryvandsbanen
 
Skogen stasjon i 1951, den gang det var ordentlig vinter. (A-40203_Uaa0005_020)

Selskapet ble konstituert 04.01.1912, og ble oppløst formelt 01.01.1920. A/S Tryvandsbanen var, så lenge selskapet eksisterte, et underbruk av AS Holmenkolbanen, og ble kun opprettet for å kunne bygge ut Holmenkollbanen opp til "Tryvandshøiden".

Tilbake
 

 

Hovedside

A/S Kristiania Sporveisselskab

A/S Kristiania elektriske sporvei

Kristiania kommunale sporveie

A/S Holmenkolbanen

A/S Tryvandsbanen

A/S Akersbanerne

A/S Ekebergbanen

A/S Bærumsbanen

AS Oslo Sporveier

Tunnelbanekontoret