onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

Tunnelbanekontoret (A-40209)
 

Bergkrystallen stasjon 22. mai 1966, under åpningen av Lambertseterbanen.
(A-40209_Uba0008_054)

Tunnelbanekontoret ble opprettet 15.09.1949 under navnet Planleggingskontoret for forstads-og tunnelbaner. Årsaken til opprettelsen var planene om å bygge ut T-banenettet østover i byen. Fra 1949 til 30.06.1966 hadde kontoret en midlertidig status på siden av den kommunale administrasjon. Fra 01.07.1957 til 30.06.1966 var navnet Tunnelbanekontoret og fra da av og til nedleggelsen 30.09.1980 het det Prosjektkontoret for by- og forstadsbaner og var en etat underlagt kommunikasjonsrådmannen.

Både under første byggetrinn (1954 - 66) og annet byggetrinn (1966 - 81) ble byggeprosessen dokumentert ved hjelp av foto. Dette resulterte i ca. 4000 foto som viser utviklingen av hver enkelt banestrekning fra jordbruksområde til drabantby. Samlingen dokumenterer altså utbyggingen både av Lambertseterbanen, Grorudbanen, Furusetbanen og Østensjøbanen.

Også det gamle Vaterland er dokumentert i Tunnelbanekontorets samling. Her krysset Vognmannsgt og Persgangen i 1958. Lærhandelen står nå på Norsk Folkemuseum.
Fotograf: E. Næss
(A-40209_Uea0002_002)

Tilbake
 

 

Hovedside

A/S Kristiania Sporveisselskab

A/S Kristiania elektriske sporvei

Kristiania kommunale sporveie

A/S Holmenkolbanen

A/S Tryvandsbanen

A/S Akersbanerne

A/S Ekebergbanen

A/S Bærumsbanen

AS Oslo Sporveier

Tunnelbanekontoret