Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byarkivet

Oslo/Kristiania og Aker - en administrasjonshistorisk oversikt

Oslo kommune, slik vi kjenner den i dag, oppsto ved en sammenslåing av bykommunen Oslo - tidligere Kristiania - og den arealmessig langt større landkommunen Aker ved årsskiftet 1947/48. Kommunens administrative historie er imidlertid broket, og Byarkivet har nå utarbeidet en enkel oversikt over de viktigste hendelsene og en oversikt over en del av den administrasjonshistoriske litteraturen.

Opplysninger om Kristianias og Oslos administrasjonshistorie er relativt lett tilgjengelig i litteraturen vi lister opp nedenunder. For Aker er oversikten noe dårligere, da de kommunale historikkene har mindre presise henvisninger.

I tillegg til litteraturen som er listet under, vil opplysninger også kunne finnes i bokverkene Kristiania bys historie (av Edv. Bull og S. C. Hammer) og Oslo bys historie (fra 1990-tallet). Den historiske oversikten er i hovedsak hentet fra Hellerud og Messel: Oslo - tusen års historie, Oslo 2000, og Femtiaars-Beretning om Christiania kommune, Oslo 1892.

Aker var en herredskommune som inntil 01.01.1948 omsluttet Oslo på alle sider. Den hadde navn etter en forsvunnet gard, med navn Aker, som lå like ved Gamle Aker kirke. Kirken fikk navn etter gården, og kirken ga navn til sognet, som igjen ga navn til kommunen. Det middelalderske navnet på hele bygda var Osloherad.

ca. 1000


Den første bymessige bebyggelsen oppstår i Oslo (Gamlebyen).

 

ca. 1250


Et byråd opprettes, bestående av de fremste borgerne.

 

1299


Oslo blir Norges hovedstad.

 

ca. 1300


Byggingen av Akershus festning starter.

 

1624


Oslo brenner ned, og kong Kristian 4. nekter borgerne å bygge opp igjen byen. De må i stedet bygge en ny by bak Akershus festning, kalt Kristiania. Foruten selve kjøpstadsområdet ble flere gårder ekspropriert og gjort til bymark. Her kunne byens innbyggere dyrke mat og ha sine dyr på beite. Bymarka strakk seg fra Skillebekk til Adamstua og Sagene. Den gikk noen steder så langt øst som til Akerselva.

 

1660


Innføringen av eneveldet omgjør byrådet til et statlig embedsverk, kalt magistraten.

 

1730


En fast borgerrepresentasjon på 12 "eligerede" menn opprettet. Denne får etter hvert kontroll med byens budsjett.

 

1785


Kjøpstadsområdet ble utvidet med Storgata og deler av Vaterland.

 

1837


Formannskapsloven: Borgerrepresentasjonen i Kristiania blir erstattet av et fritt valgt formannskap. I tillegg kommer et representantskap (Bystyre) som bl.a. kontrollerer byens budsjett. I Aker blir det opprettet formannskap og herredsstyre. De nye lovene har liten umiddelbar betydning for byene, men for landsbygda er endringen viktig. Tidligere lå all makt hos fut, prest og lensmann. Når skyves disse til side av folkevalgte organer.

 

1838

 

Kjøpstadsområdet ble utvidet med større deler av bymarka.

 

1859


Skillet mellom kjøpstadsområde og bymark opphevet. Byutvidelse: Gamlebyen, Munkenga, Galgeberg, Grønland, Prostenga, Nedre Tøyen, Grünerløkka og Østre Sagene overføres fra Aker til Kristiania.

 

1860


Aker prestegjeld delt i Østre og Vestre Aker. Nye kirker bygges på henholdsvis Blindern og Ulven. Den gamle kirken selges til Kristiania, som benytter den som sognekirke for byens nordlige del under navnet Gamle Aker kirke.

 

1875


Den første sporveien blir anlagt.

 

1878


Byutvidelse: Frogner, Torshov, Dælenenga (med Rodeløkka), Kampen, Vålerenga og Munkehagen (Ekebergskråningen) samt deler av Frøn, Blindern, Lindern, Bjølsen, Sandaker, Storo og Tøyen overføres fra Aker til Kristiania. Alle de gamle trehusforstedene kommer dermed inn i byen. Det opprettes et byggebelte i Aker hvor Kristianias bygningslov må følges. Denne setter forbud mot tett trehusbebyggelse.

 

1906


Vestre Aker deles i to prestegjeld; Vestre Aker og Ullern. Østre Aker deles likedan ved at Nordstrand blir eget prestegjeld.

 

1922


Magistraten oppheves og erstattes med kommunale rådmenn.

 

1925


Kristiania skifter navn til Oslo.

 

1948


Aker blir innlemmet i Oslo, som dermed mangedobler sitt areal.

 

1950


Oslo rådhus åpnet. Byen feirer 900 års jubileum - på grunnlag av Snorres påstand om at byen ble grunnlagt av Harald Hardråde ca. 1050.

 

1973


Oslo deles inn i 33 bydeler. Bydelsutvalg blir opprettet.

 

1984


Fire prøvebydeler (Røa, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo) blir opprettet med egne administrasjoner.

 

1986


Byrådsordning innført. Rådmennene erstattes av kommunaldirektører som er direkte underlagt den enkelte byråd.

1988


Bydelsadministrasjoner opprettet som dekker hele byen unntatt Sentrum og Marka. Antallet bydeler redusert fra 33 til 25.

 

2004


Antallet bydeler redusert fra 25 til 15.

 

Litteratur:

 • Femtiaars- Beretning om Christiania Kommune for aarene 1837 - 1886 (Udgivet efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning ved Christiania Magistrat),
  Oslo 1892
 • Beretning om Kristiania Kommune for aarene 1887 - 1911, Kristiania 1914
 • Beretning om Oslo kommune for årene 1912 - 1947, 2 bd., Oslo 1952
 • Bernt H. Lund: Beretning om Oslo kommune for årene 1948 - 1986,
  Oslo 2000
 • Rich. Benneche: Meddelelser om Akers herred og dets kommunale Forhold 1837 - 1887, Christiania 1893
 • Aker 1837 - 1937 Kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år,
  5 bd., Oslo 1940-47
  Aker 1937 - 1947 Kommunens styre og forvaltning inntil sammenslutningen med Oslo i 1947, Oslo 1958