Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byarkivet

Galskapens hus

Ønsker du å få et innblikk i oppfatningene av mentalt syke, deres historie og levekår før medisinerne kom inn i bildet? Studer kildene fra Christiania dollhus på våre nettsider!

Kriminolog Wenche Blomberg har nylig avsluttet sitt forskningsprosjekt om Christiania dollhus. Rapporten bygger hovedsakelig på kilder som befinner seg i Oslo Byarkiv. Dette kildematerialet har ikke tidligere vært gjenstand for forskning. Presentasjoner av psykiatrihistorien før 1848 har vært sterkt preget av myter og dårlig belagte overleveringer. Wenche Blombergs og vår oppfordring er: Gå til kildene!

 
Last ned
Arkivmaterialet etter Christiania Dollhus er vanskelig tilgjengelig for folk flest, ettersom protokollene har håndskrevet gotisk skrift. Wenche Blomberg har vært så sjenerøs og overlatt en transkribert utgave av store deler av kildematerialet vedr. Christiania dollhus til Oslo byarkiv. Kildene kan lastes ned i pdf-format her:

Copie-Bog ved Indretningen for Christiania Byes Sindssvage

Regulativ for Christiania Byes Sindssyge-Asyl

Regulativet for asylet må betraktes som en normativ kilde. Det er ikke en beskrivelse av de reelle forhold, men kan være kilde til kunnskap om gjeldende idealer og tenkemåter i tiden.


Doll = gal

Christiania Dollhus holdt til i Storgata 36, i gården kalt Prinds Christian Augusts Minde, eller Prindsen. Doll kommer fra det tyske ordet toll som betyr gal. Det var dollhus i Storgata 36 fra 1829 til 1850-51, da det ble oppgradert til asyl. Med sinnsykeloven av 1848 ble de gale eller de mentalt avvikende underlagt medisinernes behandling. Begynnelsen av 1800-tallet er en overgangsperiode hvor de mentalt avvikende i økende grad blir skilt ut som en egen sosial kategori. Studier av kildene fra perioden kan synliggjøre denne holdningsendringen.

Les også: Spennende arkivskatter på sotete loft