Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byarkivet

Verktøy for slektsgranskere - kart over Kristiania med menighetsgrenser 1911

Vi presenterer en oversikt over menighetsinndelingen i Kristiania omkring år 1900. En nyttig inngangsport til studier av kirkebøker. 

Kirkebøker er, sammen med folketellinger og adressebøker, blant de mest sentrale kildene for slektsgranskere. Her finnes opplysninger om fødsel og død, konfirmasjon og bryllup, inn- og utflytting. Byen var omkring år 1900, som i dag, delt inn geografisk i flere menigheter. Kartet nedenfor er hentet fra Beretning om Kristiania kommune 1887 - 1911. Det viser menighetsinndelingen i 1911.

> Klikk her for å se hele kartet i en større utgave,
eller klikk et sted på kartet nedenfor for å se et forstørret utsnitt.

Kartet foreligger også i trykt utgave (50 kr), som kan kjøpes i Byarkivets resepsjon i Maridalsveien 3.

Dersom du kjenner adressa til personen du søker etter, kan du gå inn i den alfabetiske gatefortegnelsen nedenfor å finne ut hvilken krets gata hørte inn under. Fortegnelsen er hentet fra Veiviseren utgitt i Kristiania i 1899. Kretsinndelingen tilsvarer menighetsinndelingen, men med ett unntak: Uranienborg og Frogner kommer her inn under samme krets, men utgjorde to forskjellige menigheter.

Aakebergvn. - Balders gt. Nils Juuls gt. - Riddervolds gt.
Behren's gt. - Eilert Sundts gt.  Rings Gang - Sofies gt.
Ekebergvn. - Grubbegt. Sofies Plads - Thygesons gt.
Gruegt. - Ingelbrecht Knudsøns gt. Tidemanns gt. - Voldgt., øvre
Inges gt. - Kronprinsens gt. Værksgt. - Øvre gt.
Krumgt. - Nils Huus gt.  

 

 

 


 
De originale kirkebøkene for Kristiania/Oslo befinner seg på Statsarkivet i Oslo. Byarkivet har mikrofilm av kirkebøkene.

Slektsgranskning er tidkrevende arbeid og Byarkivet har dessverre ikke ressurser til å utføre omfattende slektshistoriske undersøkelser for folk. Ønsker du å finne ut mer om dine forfedre i Kristiania/Oslo og Aker, vil vi oppfordre deg til å komme på vår lesesal. Her vil du få råd og veiledning i arbeidet. Har du ikke anledning til å komme på lesesalen selv, kan vi gjøre noen enkle oppslag for deg. I perioder med mange henvendelser kan vi imidlertid ikke prioritere denne type forespørsler. Vi har en saksbehandlingstid på opp til tre uker. Det finnes også profesjonelle slektsforskere som utfører slektsforskning på oppdrag.