Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Adressebøker

Mikrofilm, papir og på nett
Byarkivet har et komplett sett med adressebøker på mikrofilm. Vi har imidlertid kun ett mikrofilmapparat, slik at det ofte kan være noe ventetid for å få sett på filmene. Deichmanske bibliotek har adressebøker i original.

Adressebøkene er i disse dager i ferd med å bli digitaliserte og indekserte. Se på adressebøkene i Digitalarkivet.

Kristiania/Oslo
Den første adresseboka fra Kristiania vi kjenner er ”Christiania Veiviser” fra 1838. Dette er en liten liste med hovedpersonene i byens familier sortert på forbokstav. Den lille boka gir etternavn, initialene til fornavnet, yrke og adresse.

Adressebøker med omtrent samme oppsettet ble utgitt også i 1857, 1861, 1863, 1866, 1871, 1873, 1874 og 1877.
Fra og med 1879 til begynnelsen av 1990-tallet ble Kristiania adressebok utgitt hvert år. Boka har flere avsnitt, men de to viktigste er det alfabetiske navneregistret og gateregistret. 

I navneregistret står hovedpersonene i alle husstander samt enkelte losjerende, hjemmeværende sønner og døtre - dersom disse er studenter eller i ”voksent” arbeid. Husmødre, lærlinger og skolebarn er ikke oppført. Innførslene er gjort alfabetisk og inneholder: Etternavn, fornavn (som regel bare det første), yrke (ofte med arbeidsgiver i parentes) og adresse. Små romertall bak nummeret angir etasjen. ”Bb” betyr bakbygning, ”Sb” sidebygning. Etter 1979 står alle personer over 20 år.

I gateregistret står alle gatene alfabetisk. For hvert hus kommer det en oversikt med gards- og bruksnummer (fra og med 1960), eiendommens eier og en liste over beboere. Det er kun de som står i navneregistret som er innført her. Listene inneholder kun personenes navn, ikke yrke. Gateregistrene inneholder i nyere tid også en del takst- og grunnprisopplysninger. Etter 1979 er matrikkel- og takstopplysningene skilt ut i en egen avdeling.

Aker
Adressebøker for Aker er gitt ut i 1916/17, 1922, 1924/25, 1929, 1934/35 og 1937/38. Bøkene har kun et alfabetisk navneregister, og adressene kan ofte være vanskelige å stedfeste, f. eks. ”Villa Solli, V. Aker lpb” (landpostbud). Byarkivets personale kan imidlertid hjelpe med å finne nåværende gateadresse i slike tilfeller.

 

Gjennom adressekort kan man finne adresser til villaer i Aker. Adresseregisteret er tilgjengelig på Byarkivets lesesal.