Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byarkivet > Våre arkiver

Våre arkiver

Dette er en alfabetisk liste over alle arkiver som finnes i Byarkivet. Arkivlisten omfatter både kommunale arkiver og privatarkiver.

Vi har begynt arbeidet med å publisere katalogdata på > www.arkivportalen.no. Her vil man kunne finne mer detaljerte opplysninger om arkivene.

Skrivemåte
Når du skal benytte deg av den alfabetiske oversikten nedenfor er det viktig å være klar over at det i noen tilfeller er brukt offisielle navn på kommunale etater og institusjoner. Andre ganger er det av praktiske hensyn brukt uoffisielle navn. Arkivet etter "Oslo havnevesen" er f.eks registrert som "Havnevesenet", "Kristiania magistrat" som Magistraten, mens Oslo brannvesens arkiv er registrert under det offisielle navnet "Oslo brannvesen". Dersom arkivene stammer fra Aker kommune er det konsekvent angitt i navnet, enten i begynnelsen (Aker reguleringsvesen) eller på slutten (Arbeidskontoret i Aker). Vi gjør oppmerksom på at materiale fra Aker kommune i en del tilfeller har blitt sammenblandet med materiale fra Oslo kommune etter kommunesammenslåingen. Det vil ikke gå fram av lista hvilke arkiver avlevert av Oslo kommune som også inneholder materiale fra Aker kommune. 

Bruk av arkivene
De fleste arkivene er fritt tilgjengelige og kan studeres på Byarkivets lesesal. Det gjelder imidlertid ikke alle. Det går ikke fram av lista hvilke arkiver som er klausulert. For flere opplysninger om innsyn, se
> Retten til innsyn. En del arkiver er uordnet og av den grunn utilgjengelig for bruk. Vi gjør dessuten oppmerksom på at for enkelte arkivers del er kun brokker bevart. 

Søk
Søkemulighetene i denne oversikten er begrenset til navigering ved hjelp av bokmerkene, eller ved å bruke søkefunksjonen i nettleseren din. Denne aktiverer du ved å trykke ctrl+f. Da kan du søke i fritekst på siden.

Listen er oppdatert pr. 2. januar 2012.

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

A

Arkivnummer

Arkivnavn

A-70032 Abel, fotograf

A-10448

Adamstuguttas uke-spørsmål

A-20002

Administrasjonsrådmannen

A-20003

Aker  ( Personalsjefen )

A-10142

Aker alderdomspensjonsstyre

A-10392

Aker brannstyre

A-20128

Aker brannvesen

A-10064

Aker elektrisitetsverk

A-70042 Aker familiekontor

A-20004

Aker forliksråd

A-20028

Aker kommunale brenselforsyning

A-20005

Aker kommunale pensjonsfond

A-10024

Aker kommune, Boligkontoret

A-10008

Aker luftvern

A-10465

Aker oppmålingsvesen

A-11001

Aker reguleringsvesen

A-20006

Aker sogneselskap

A-10104

Aker sykehus, Administrasjonen

A-10043

Aker sykehus, Avdeling for rehabilitering og geriatri

A-10046

Aker sykehus, Epidemiavdeling/Difteriavdeling

A-10047

Aker sykehus, Epidemiavdeling/Skarlagensavdeling

A-10044

Aker sykehus, Fødeavdelingen

A-10045

Aker sykehus, Gynekologisk avdeling

A-10049

Aker sykehus, Kirurgisk avdeling

A-10042

Aker sykehus, Medisinsk avdeling A

A-10041

Aker sykehus, Medisinsk avdeling B

A-10103

Aker sykehus, Morsjournaler for hele sykehuset

A-10102

Aker sykehus, Psykiatrisk avdeling

A-10055

Aker sykehus, Solvang sykehjem

A-10048

Aker sykehus, Tuberkuloseavdelingen

A-60021

Aker sykepleierhøgskole

A-40073

Akers gymnas

A-10412

Akers stedlige fabrikktilsyn

A-20001

Akersbanene A/S

A-20234

Akerselva barnevernsenter

A-20304

Akerselva og Schous sosialsenter, Bydel Grünerløkka

A-10010

Akerselvens brukseierforening

A-10065

Akerselvens båtforening

A-70050 Akers velforbund

A-10146

Aksiseboden B/L

A-20371

Akuttinstitusjonen M3, Storgata 38

A-20368

Akuttinstitusjonen, Storgata 36C

A-40087

Alines spedbarnsenter

A-10469

Ammerud skole og Apalløkka skole

A-10023

Ammerudhjemmet, Kirkens Bymisjon

A-50206

Anchersen, Per - pasientarkiv

A-10431

Andersson, Tove

A-40130

Anleggsarbeidene

A-10113

Arbeiderminner

A-20009

Arbeidervernnemnda

A-20011

Arbeidsanstalten

A-20012

Arbeidsanstalten  ( Opstad )

A-20013

Arbeidskontoret i Aker

A-10079

Arbeidsløses forening i Oslo/Akershus

A-10108

Arkitektarkiv

A-10360

Arkivundersøkelse til bok om Oslo rådhus, Camilla Gjendem

A-10395

Arnt Hansen A/S

A-20229

A-Senteret, Kirkens Bymisjon

A-40510

Avdeling for stoffmisbrukere, Vindern

A-10013

Avviklingskontoret for tyske arbeidssteder i Oslo

A-11006

Avviklingsnemnda for rekvirering av husrom


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø,Å

B

Arkivnummer

Arkivnavn

A-20015

Badene

A-50230

Ballangrud skole

A-70077 Bang, Beate

A-50192

Barne- og familieetaten

A-50233

Barneasyl - ukjent proveniens

A-20016

Barneforsorg, diverse arkivskapere

A-50212

Barnehagekontoret i Oslo

A-50246

Barnevern barnehjem

A-20322

Barnevernets tilsynsgruppe Nord

A-20323

Barnevernets tilsynsgruppe Sentrum og Øst

A-20321

Barnevernets tilsynsgruppe Vest

A-70040 Barnevernets utredningssenter

A-20017

Barnevernkontoret

A-20324

Barnevernsnemnda

A-10454

Bazme Ahbabe Pakistan Norway

A-20356

Bedriftshelsetjenesten for Boligbedriften og Boligvirkemiddeletaten

A-20334

Bedriftshelsetjenesten for bydel 1 - 5 og 22 - 25

A-20508

Bedriftshelsetjenesten for bydel 15 - 21

A-20332

Bedriftshelsetjenesten for bydelene 6 - 14

A-20347

Bedriftshelsetjenesten for Deichmann

A-40120

Bedriftshelsetjenesten for Dikemark sykehus og Etat for psykiatri

A-20352

Bedriftshelsetjenesten for Kunstsamlingene

A-20346

Bedriftshelsetjenesten for Samferdselsetaten

A-20344

Bedriftshelsetjenesten for Skogvesenet, Frognerseteren Bruk

A-20345

Bedriftshelsetjenesten for Veivesenet og Oslo Vei

A-20357

Bedriftshelsetjenesten, Barne- og familieetaten

A-20358

Bedriftshelsetjenesten, Beredskapsetaten

A-20335

Bedriftshelsetjenesten, Brann- og redningsetaten, Brann- og feiervesenet

A-20348

Bedriftshelsetjenesten, Bygge- og vedlikeholdstjenesten

A-20355

Bedriftshelsetjenesten, Eiendom- og utbyggingsetaten,  EBY

A-20359

Bedriftshelsetjenesten, Flyktning- og innvandreretaten

A-20341

Bedriftshelsetjenesten, Havnevesenet

A-20353

Bedriftshelsetjenesten, Helsevernetaten og Miljøetaten

A-20351

Bedriftshelsetjenesten, Kirkevergen og Gravferdsetaten

A-10496 Bedriftshelsetjenesten/Kommuneoverlegen

A-20338

Bedriftshelsetjenesten, Kontorbedriften

A-20360

Bedriftshelsetjenesten, Legevakten

A-20339

Bedriftshelsetjenesten, Miljøtransport og Renovasjonsetaten

A-20343

Bedriftshelsetjenesten, Park- og idrettsvesenet og Friluftsetaten

A-20350

Bedriftshelsetjenesten, Plan- og bygningsetaten og Oppmålingsvesenet

A-20361

Bedriftshelsetjenesten, Rusmiddeletaten

A-20342

Bedriftshelsetjenesten, Rørleggerverkstedet

A-20349

Bedriftshelsetjenesten, Rådhusforvalteren, Rådhusets forvaltningstjeneste

A-20329

Bedriftshelsetjenesten, Sogn videregående skole

A-20354

Bedriftshelsetjenesten, Tannhelseetaten og Tannhelsetjenesten

A-20340

Bedriftshelsetjenesten, Trafikketaten

A-20337

Bedriftshelsetjenesten, Vann- og avløpsverket

A-70052 Bekkelaget lotteforening, HV-lottene

A-10385

Bekledningskomiteen

A-70055 Bennett's Reisebureau

A-20363

Bergensgata hybelhus, Kirkens Bymisjon

A-10423

Bering, Bjørn

A-40060

Berles skole

A-20395

Betanien sykehus

A-50245

Beverdalen familiehjem

A-10096

Bidragsfogden

A-10466

Bislett stadion

A-20073

Bislett teglverk

A-20270

Bjerke helsestasjon

A-20291

Bjerke sosialtjeneste

A-70063 Bjølsen beboerforening

A-40067

Bjølsen skole

A-10468

Bjølsen Valsemølle A/S

A-40113

Bjørnegård ettervernshjem, stiftelsen

A-10332

Blindemisjonen

A-50242

Blindern hybelhus

A-70124 Blindern tyrkiske studentforening

A-40070

Blindernveien skole

A-70007 Blå Kors Norge
A-70008 Blå Kors Oslo

A-40137

Bogstad skole

A-20018

Boligdirektøren

A-10015

Boligetaten

A-10014

Boligformidlingsnemnda

A-10363

Boligkontoret i Aker

A-20024

Bolignemnda i Aker

A-20100

Boligrådet

A-20020

Boligrådmannen

A-40302

Bolteløkka skole

A-70006 Bondeungdomslaget i Oslo (BUL)
A-70005 Bootleg

A-20023

Borgerskolen

A-20025

Branntakstbestyreren

A-20026

Branntakstbestyreren i Aker

A-10384

Breder, Inga

A-70030 Bredtvet videregående skole

A-50227

Breidablikk og Fagerholdt barnehjem

A-20029

Brenselkontoret for Oslo og Aker

A-20030

Brenselsnemnda i Aker

A-10463

Bryn skole

A-20237

Brynseng barnevernkontor, Helsfyr Sinsen barneverntjeneste

A-20149

Brynseng og Sinsen helsesenter

A-20274

Brynseng og Teisen helsestasjon

A-20058

Bull, Brynjulf

A-10464

Bull, Ole

A-10443

Bull, Ole B.

A-20027

Byantikvaren i Oslo

A-20031

Byarkitekten

A-10106

Bydelenes Dokumentasjonssenter

A-50166

Bydelsadministrasjon 02 Uranienborg-Majorstuen

A-50168

Bydelsadministrasjon 04 Sagene - Torshov

A-50170

Bydelsadministrasjon 06 Gamle Oslo

A-50171

Bydelsadministrasjon 07 Ekeberg-Bekkelaget

A-50172

Bydelsadministrasjon 08 Nordstrand

A-50174

Bydelsadministrasjon 10 Lambertseter

A-50175

Bydelsadministrasjon 11 Bøler

A-50176

Bydelsadministrasjon 12 Manglerud

A-50210

Bydelsadministrasjon 14 Helsfyr-Sinsen

A-50179

Bydelsadministrasjon 15 Hellerud

A-50180

Bydelsadministrasjon 16 Furuset

A-50181

Bydelsadministrasjon 17 Stovner

A-50182

Bydelsadministrasjon 18 Romsås

A-50183

Bydelsadministrasjon 19 Grorud

A-50184

Bydelsadministrasjon 20 Bjerke

A-50185

Bydelsadministrasjon 21 Grefsen-Kjelsås

A-50186

Bydelsadministrasjon 22 Sogn

A-50188

Bydelsadministrasjon 24 Røa

A-50177

Bydelsadministrasjon Østensjø

A-20378

Bydelsutvalg 34 Sogn

A-50236

Bydelsutvalg 35

A-50231

Bydelsutvalg 40 Marka

A-40018

Bydelsutvalgenes fellessekretariat

A-40134

Bygdøy skole

A-50193

Bygge- og vedlikeholdstjenesten (BVT)

A-20032

Byggedirektøren

A-10035

Byggeetaten

A-10340

Byggekomite for restaurering av Schafteløkken

A-40108

Byggekomiteen for Frogner stadion

A-40109

Byggekomiteen for hus for enslige

A-20034

Bygningskommisjonen i Aker

A-20035

Bygningskontrollen

A-20036

Bygningsrådet

A-20037

Bygningsrådet i Aker

A-10029

Byplankontoret

A-50150

Byrådslederens avdeling

A-50003

Bystyret

A-50007

Byutviklingskomiteen

A-40208

Bærumsbanen A/S

A-20379

Bøler barneverntjeneste

A-70068 Bøler skole


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø,Å


C

Arkivnummer

Arkivnavn

A-70001 Camilla krisesenter

A-10391

Chat Noir A/S

A-10341

Chr. Hansen & Sønner

A-20038

Christiania borgerlige enkepensjonsfond

A-10326

Christiania bygningskommisjon

A-70054 Christiania Dampkjøkken

A-10394

Christiania Roklub

A-10397

Christiania Spigerverk

A-10092

Christiansen, Arthur

A-10400

Collett Børs' Hjem for eldre tjenestepiger

A-10348

Comiteen for Reisningen av Harald Haardraades Monument

A-10425

Cosmopolite


D

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10509 Damini House of Culture

A-10376

De Forenede Trelastutsalg A/S

A-20219

Den norske Landsforening for Teglverker

A-10342

Den venskabelige Forening af 1846

A-70100 Det venskabelige Selskab

A-20042

Det Borgerlige Infanterikorps

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø,Å


E

Arkivnummer

Arkivnavn

A-40207

Ekebergbanen A/S

A-10038

Elektrisk sveisning A/S

A-10424

Etatsjefforeningen


F

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10408 Falck-Ytter, Oluf V. - fotoalbum

A-10020

Fangeerstatning til norske sigøynere

A-10458

Filharmonisk selskaps kor

A-10111

Finne-Grønns samling, register over byhistorisk materiale

A-10068

Fjeld, Lauritz Nikolai

A-10402 Flyktning- og innvandreretaten
A-70081 Forcing Femina
A-70075 Foreign Student Association
A-70113 Foreldre for en bedre SFO

A-10087

Foreningen Oslo

A-10073

Fossgården/Ungdomsgården - Norges kristelige studenterbevegelses sociale settlement i Oslo

A-10120

Fotohistorisk forening

A-70057 Frauentreff

A-10420

Fremmedarbeiderforeningen

A-10435

Friis, Jacob

A-70045 Frognerparkens venner

A-10077

Frognerseteren bruk

A-70022 Fossum skole

A-10346

Frydenlund bryggeri

A-10061

Frysja brukskunstsenter

A-11004

Frysja, elevlag ved Vahl skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


G

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10069

Galleri Heer, fotosamling fra Grünerløkka

A-20067

Gamle fattighus og Gamlehjem for kvinner

A-20242

Gamle Oslo barneverntjeneste

A-20367

Gamle Oslo barneverntjeneste, Tøyen barnevernkontor

A-10437

Gamle Rommen skole

A-20254

Gamle Stovner og Vestli barneverntjeneste

A-10393

Gamlebyen beboerforening

A-10339

Gamlebyen gamlehjem

A-40033

Gamlebyen skole

A-20066

Gate- og veinavnkomiteen

A-40117

Geitmyra skole

A-70106 Gjøa
A-70010 Gogstad, C.T.

A-10144

Granskningskomiteen i Aker

A-20068

Granskningskommisjonen av 1945

A-50240

Grantun omsorgs- og rehabiliteringssenter

A-70019 Grefsen idrettslag

A-10021

Grefsen sanatorium

A-20509

Grefsenhjemmet

A-70119 Grefsen videregående skole

A-10388

Grefsenåsen kapell

A-50229

Grepperød barnehjem

A-70073 Grepperød skole

A-10086

Grimebakken

A-70085 Grimelands skole

A-20241

Grorud barneverntjeneste

A-20386

Grorud og Romsås sosialkontor

A-40138

Grorud skole

A-40056

Groruddalen gymnas/Bredtvet videregående skole

A-70049 Groruddalen historielags kildesamling

A-40099

Groruddalen ungdomskole

A-20504

Grünerløkka alders- og sykehjem

A-20502

Grünerløkka eldresenter

A-40024

Grünerløkka skole

A-20503

Grünerløkka trygdebolig

A-40064

Grønland byfornyelse A/S

A-40065

Grønland byfornyelse, bobestyrer

A-10117

Grønland gamlehjem

A-20069

Grønland menighetsråd / Tøyenkirken

A-40040

Grønland skole

A-20282

Grønland sosialtjeneste

A-50235

Grønlands asyl

A-10097

Grønt Lilleaker

A-10075

Gundersen, Edvard

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


H

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10428

H. A. I. Buchold

A-20070

Hallings skole

A-10040

Hals, Harald  d.e. (1876-1959, arkitekt/byplanlegger)

A-40093

Hammersborg almueskole

A-40007

Hammersborg asyl

A-20071

Hammersborg skole

A-10022

Hans Eriksens sykkelfabrikk

A-70062 Hartnes, Petter

A-40052

Hartvig Nissens skole

A-10012

Haug, Bjarne

A-20244

Hauketo barneverntjeneste, Bydel Søndre Nordstrand

A-20383

Hauketo og Holmlia sosialtjeneste, Bydel Søndre Nordstrand

A-50214

Haukåsen skole og barnehager

A-20218

Havnefogden

A-20072

Havneingeniørvesenet

A-70072 Havnekonkurransen

A-20074

Havnevesenet

A-50226

Heftyes barnehjem

A-40047

Hegdehaugen skole

A-20077

Heiskontrollen

A-20078

Heiskontrollen i Aker

A-10347

Hellerud historielags fotodugnad

A-20385

Hellerud sosialkontor

A-70043 Hellerud videregående skole

A-20082

Helserådet i Aker

A-20079

Helserådet, Administrasjonen, hovedarkivet

A-50195

Helserådet, administrasjons- og økonomiavdeling

A-50196

Helserådet, Avdeling for almenhelsetjeneste

A-50197

Helserådet, Avdeling for avlastning

A-50199

Helserådet, Avdeling for fysioterapi

A-50201

Helserådet, Avdeling for hjemmesykepleie

A-50222

Helserådet, Avdeling for lungesykdom

A-50220

Helserådet, Avdeling for lungesykdom, Akerhus fylkes diagnosestasjon

A-50218

Helserådet, Avdeling for lungesykdom, Diagnosestasjonen

A-50219

Helserådet, Avdeling for lungesykdom, Poliklinikken

A-50202

Helserådet, Avdeling for mor og barn

A-50204

Helserådet, Avdeling for skolehelsetjeneste

A-50205

Helserådet, Avdeling for sosialmedisin

A-50207

Helserådet, Avdeling for utredning

A-50198

Helserådet, Epidemisk seksjon

A-50200

Helserådet, Helsesøstertjenesten

A-50215

Helserådet, Helsetjenesten for innvandrere

A-50223

Helserådet, Kjøttkontrollen

A-50203

Helserådet, Mødrehygienekontoret

A-10507 Helserådets kjemiske laboratorium

A-50234

Helserådet, Prosjektkontoret for tiltak overfor stoffmisbrukere

A-40110

Helsevern for psykisk utviklingshemmede - HVPU

A-40201

Helsevern for psykisk utviklingshemmede - HVPU, Fylkesteamet

A-40080

Helsevernetaten

A-20084

Herredskassereren i Aker

A-40042

Hersleb skole

A-70061 Holland, Fritz

A-40203

Holmenkolbanen A/S

A-20369

Holmenveien avrusningsstasjon

A-20246

Holmlia barneverntjeneste, Bydel Søndre Nordstrand

A-10396

Holtet hageby borettslag

A-40135

Holtet videregående skole

A-11003

Hotell Svea og Hotell Carl Johan

A-20085

Hovedstevnevitnet

A-10072

Husarmeselskapet

A-10390

Husleienemnda i Aker

A-20088

Husleieretten

A-20230

Husmorvikartjenesten

A-10379

Husmødrenes Barnehager

A-10433

Hvorfor ble Jøtuls støperi i Oslo lagt ned? Materiale til hovedoppgave i historie 1984

A-40005

Hægdehaugens asyl

A-40051

Høybråten skole

A-70017 Høyenhall skole
A-70004 Høyenhall teglverk
A-70123 Håløyglaget

A-20007

Håndverksstipendkomiteen

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


I

Arkivnummer

Arkivnavn

A-70076 Idrettslaget Oslo-Kvikk

A-10460

IK Tjalve

A-40048

Ila høyere skole

A-70000 Ila Pensionat for Kvinder

A-10031

Ila servicehjem

A-40077

Ila skole

A-70058 Ila ungdomskorps

A-40133

Ilebu fengsel, Fengselslegen

A-70074 Immigranten

A-10438

Indekshuset AS

A-10441

Indre Oslofjord Fiskerlag

A-20327

Informasjonssenteret

A-10413

Ingeniør Sigurd Wessel

A-20090

Ingeniørvesenet i Aker

A-10378

Innkvarteringskommisjonen

A-10050

Innvandreretaten

A-10053

Innvandreretaten, Flyktningemottaket

A-10060

Innvandreretaten, Seksjon for barn og unge

A-10052

Innvandreretaten, Tolkeseksjonen

A-10059

Innvandrerkontoret

A-10359

Interessentskapet Setra skog

A-10112

Intervju med Alfred Bakken

A-70056 Islamic Cultural Centre

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


J

Arkivnummer

Arkivnavn

A-40010

Jakobs kristelige ungdomsforening

A-40009

Jakobs menighet

A-10366

Jarmann, Nils

A-10374

Jensen, Fritz

A-10334

Jordstyret

A-50241

Josefinegate hybelhus

A-70083 Juryen for konkurrance om Musikkpaviljong i Birkelunden
A-70099 Juryen for utforming av maleren Edvard Munchs gravsted

 A-10026

Just og Larsens barnehjem, Løkkeberg

A-10353

Jøtuls jernstøperi, samtidsdokumentasjon


K

Arkivnummer

Arkivnavn

A-50238

Kampen bo- og omsorgssenter

A-40030

Kampen skole

A-70046 Kampen/Vålerenga eldresenter
A-10508 Kandestøberklubben udi Oslo by
A-70111 Karlsen, Ludvig Walentin

A-40043

Karlsrud skole

A-20091

Kemneren

A-20092

Kemneren  ( Skattetakstkontoret )

A-20093

Kinematografene

A-10123

Kirkeinspeksjonen i Kristiania

A-40049

Kirkeveien skole

A-40008

Kirkevergen

A-40012

Kirkevergen i Aker

A-10351

Kirkevesenets tjenestemannsutvalg

A-70107 Kjelsås skole
A-70086 Kjenn ditt land
A-70105 Kjøpmannsslekten Young

A-20248

Klemetsrud barneverntjeneste, Bydel Søndre Nordstrand

A-20382

Klemetsrud sosialkontor, Bydel Søndre Nordstrand

A-10478

Klemetsrud vel

A-70026 Klientregister for barneverntjenestene

A-20392

Klinikk for seksuell opplysning

A-10100

Kløverlia Etterbehandlingshjem

A-70066 Koëlla, Charles E.

A-20095

Komiteen for Byjubileet 1950

A-20096

Komiteen for Chr. Michelsens Fond

A-20097

Komiteen for Christian Krohgmonumentet

A-20098

Komiteen for kvinneåret

A-10427

Komiteen for Sagene folkebad

A-10118

Komiteen for Tordenskioldsmonumentet

A-20101

Komiteer og utvalg i Aker, samling

A-20099

Komiteer og utvalg, samling

A-10328

Kommunale Kontorfunksjonærers forening

A-10130

Kommunalskolen

A-20102

Kommuneadvokaten

A-20103

Kommunearkitekten i Aker

A-20104

Kommunearkivaren

A-20105

Kommunerevisjonen

A-20106

Kommunerevisjonen i Aker

A-20107

Kommunikasjonsrådmannen

A-10415

Konfliktrådene i Oslo

A-10440

Kong Karl Johans Forsørgelsesanstalt

A-10471

Kontorbedriften

A-20224

Kontoret for by- og forstadsbaner

A-50194

Kontoret for eldreomsorg

A-10358

Kontoret for næringslivet

A-20331

Kontoret for utsatte

A-20228

Kontorservice

A-20087

Kontrollnemnda i Aker

A-50209

Koordineringssekretariatet for den psykiatriske helsetjeneste

A-10421

Korbøl, Aud

A-11023

Koritzinsky, Harry Meyer

A-40086

Korsvoll barnehjem

A-40011

Kristensen, Karoline

A-10426

Kristiania bad- og vaskeanstalt

A-40205

Kristiania Elektriske Sporveier A/S

A-40206

Kristiania Kommunale Sporveie

A-20109

Kristiania kommunale sykekasse

A-20110

Kristiania Skysstasjon

A-40204

Kristiania sporveisselskap A/S

A-20112

Kristiania Teater

A-20172

Kulturrådmannen

A-20115

Kunstsamlingene

A-70104 Kværner Brug, eiendommer, regulering av Loelva

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


L

Arkivnummer

Arkivnavn

A-40128

Lakkegata skole

A-20220

Lambertseter alders- og sykehjem

A-40046

Lambertseter videregående skole

A-40115

Langerud alders- og sykehjem

A-20116

Lasarettet

A-20117

Legatkontoret

A-70071 Leikarringen, Bondeungdomslaget i Oslo

A-10447

Lenschow, Asmus

A-20119

Lensmann Peder Hiorth i Aker

A-10133

Lensmennene i Aker

A-10506 Lie, Harald

A-20120

Ligningsvesenet

A-20121

Ligningsvesenet i Aker

A-20221

Lille Tøyen sykehjem

A-70012 Lilleaker skole

A-40068

Lilleborg skole

A-20394

Lilleborg sykehjem

A-20222

Lillo sykehjem

A-70013 Lindahl, Åsmund

A-40118

Lindern skole

A-40055

Linderud høyere (videregående) skole

A-40054

Linderud ungdomsskole

A-10078

Linnerud & Breien, trelastforretning

A-70031 Lions club Oslo Holmenkollen

A-10083

Lium, Marit (dr.)

A-10094

Lokalhistorisk dugnad, Bydel 21

A-10088

Lokalhistorisk dugnad, Bydel 4

A-70036 Lokaltrafikkhistorisk forening

A-10331

Lorentzen & Wettre AS

A-10333

Lorentzen & Wettres industrianlegg AS

A-60100

Lovisenberg sykehus - Diakonissehuset

A-10336

Luftforsvarets byggelag AS

A-10125

Lufthavnsjefen

A-10398

Lysaker Kjemiske Fabrik

A-10148

Lærlingetaten

A-50225

Løkkeberg barnehjem

A-20124

Lønnsrådmannen

A-10462

Løren skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


M

Arkivnummer

Arkivnavn

A-20125

Magistraten

A-40017

Majorstua skole

A-70122 Mangfoldige stemmer, intervjudokumentasjon
A-70018 Manglerud skole
A-70096 Mannsherberget Kroghen

A-10074

Mannskoret Heimkvad

A-10357

Mannskoret Sela, avdeling i Oslo KFUM

A-20223

Margarethahjemmet

A-20370

Maridalen helsesenter (Marka helsesenter)

A-10457

Marienlyst husmorlag

A-20294

Mario

A-10141

Materialdirektøren

A-70115 M. Christensens rammeforretning

A-50072

Mentalhygienisk Rådgivningskontor

A-10389

Meyer, Henning

A-10151

Midlertidig etat, omstilling storkjøkken

A-40078

Midtstuen skole

A-70121 Minnemateriale, 22. juli 2011

A-20326

Miljøbyen Gamle Oslo

A-10430

MiRA-Senteret

A-70023 Molstad

A-20376

Montebello avrusningsinstitusjon

A-70089 Munchs gate familiekontor (tidl. Sagene familiekontor)

A-40129

Møllergata Psykiatriske Poliklinikk

A-20129

Møllergata skole

A-20076

Måleren


N

Arkivnummer

Arkivnavn

A-70109 Nanna Maries hjem

A-10459

Nappegaarden

A-70051 Nedre Bekkelaget husmorlag
A-70014 Nedre Fossum gård

A-70011

N.M. Thune

A-70025 Nora mineralvannfabrikk

A-10419

Nordic Black Theatre

A-20296

Nordre Aker sosialtjeneste

A-40071

Nordre Aasen skole

A-20250

Nordstrand barneverntjeneste

A-20301

Nordstrand gymnas, Nordseter skole - Skolehelsetjenesten

A-20298

Nordstrand sosialsenter

A-70108 Norges bondelag, Aker-Oslo krets
A-70094 Norges kinesiske forening, kinesisk kulturfestival
A-70009 Norges kristelige presselag

A-10124

Norges Landslag for barne- og ungdomsforsorg

A-10504 Norske Sporveiers og Lokalbaners Forening (NSLF)

A-10349

Norsk Hygienisk forening

A-10479

Norsk Kolonihageforbund

A-10480

Norsk Kolonihageforbund, Oslo krets

A-10373

Norsk Lærerlag, Oslo krets

A-10470

Norsk Mølleforening

A-10369

Norvoll skole

A-10093

Nydalens Compagnie

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


O

Arkivnummer

Arkivnavn

A-70044 Ohlsen, Hjalmar

A-20293

Ohnheim barnehjem

A-10450

Omejer, Ester Odegard

A-10149

Omstillingsetaten

A-70116 Onstad, Asbjørn og Ina

A-20131

Oppfostringshuskommisjonen

A-20132

Oppgjørskontoret

A-20133

Oppgjørskontoret i Aker

A-10150

Opplæringsetaten

A-20134

Opplæringsrådet

A-20135

Oppmålingsvesenet

A-40116

Oppsal alders- og sykehjem

A-40035

Oppsal/Bøler Nei til EU

A-20136

Oppsynet med byens marker og grunner

A-20130

Organisasjonskomiteen for de VI. olympiske vinterleker

A-10138

Organisasjonsutvalget

A-50247

Orkerød barnehjem

A-10401

Oskar Rasmussens manufakturforretning

A-11008

Oslo 1000 år

A-10007

Oslo brannstyre

A-10006

Oslo brannvesen

A-10325

Oslo Brenselsentral

A-10001

Oslo byarkiv

A-10411

Oslo byarkiv, Arkivnøkkelprosjekt 1996

A-10355

Oslo byarkiv, fotosamling

A-10371

Oslo byarkiv, Grosch-samling

A-10337

Oslo byarkiv, kuriosasamling

A-70092 Oslo byarkiv, oppskriftsamling

A-10003

Oslo byfornyelse A/S

A-20142

Oslo Data

A-10129

Oslo Energi, museum

A-10009

Oslo feiervesen

A-10383

Oslo Folkehospits

A-40119

Oslo framhaldsskole, jenteskolen

A-10406

Oslo gassverk

A-10498 Oslo gipsmakerlaug
A-70069 Oslo guttehjem

A-10436

Oslo Havebyselskap

A-70070 Oslo havnelager AS

A-10025

Oslo Helseråd, Adopsjonskontoret

A-10126

Oslo Helseråd, Desinfeksjonsanstalten

A-10000

Oslo Helseråd, overlege Carl Schiøtz fotosamling

A-10350

Oslo Helseråds Sportskomite

A-10422

Oslo Hospital

A-11005

Oslo husfordelingsnemnd ll (tidl. Aker-området)

A-40032

Oslo Idrettslags Liga

A-20500

Oslo Indremisjons aldershjem

A-10380

Oslo Jernvarehandleres Forening

A-70078 Oslo kokk- og stuertskole

A-10076

Oslo kommunale arbeidstilsyn

A-10275

Oslo kommunale Folketannpleie

A-40210

Oslo kommunale husmorskole og barnehjem

A-20147

Oslo kommunale pensjonskasse

A-10119

Oslo kommunale revisorers forening

A-20094

Oslo kommunale rørleggerverksted

A-20193

Oslo kommunale sykehus

A-10344

Oslo kommunearkiv, tegningssamling

A-10417

Oslo Konserthus AS

A-10451

Oslo Leieboerforening

A-20138

Oslo lysverker

A-20137

Oslo lysverker - Hammeren kraftstasjon

A-10070

Oslo lysverker, kommuneinstallasjonen

A-10439

Oslo lønnsnemnd for industrielt heimearbeid

A-20139

Oslo maskinistskole

A-10365

Oslo menigheters fellesråd

A-10343

Oslo Promotion

A-10098

Oslo Rotary Klubb

A-10345

Oslo småkirkeforening

A-40202

Oslo sporveier AS

A-10444

Oslo Taxi AS

A-70079 Oslo teknisk-maritime skole - OTKS (inkluderer Oslo maskinistskole)

A-10063

Oslo tekniske skole

A-10403

Oslo Vei AS

A-20211

Oslo veivesen

A-20216

Oslo verneforening

A-20141

Oslo yrkesskole (Elvebakken videregående skole)

A-70114 Oslos multikulturelle arkiver, prosjekt i Oslo byarkiv
A-70039 Oulie, Anne Lise

A-20143

Overformynderiet

A-20144

Overformynderiet i Aker

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


P

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10452

Pakistan Norwegian Welfare Organisation

A-10453

Pakistan Workers Welfare Union

A-10033

Pallas film

A-20145

Park- og idrettsvesenet

A-10134

Parkvesenet i Aker

A-20505

Paulus sykehjem

A-40014

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

A-10387

Peder Michelsens enkestue

A-70117 Pensjonat, funnet i Fredensborgveien 50

A-20146

Pensjonsinnretningen

A-20148

Pensjonskassa i Aker

A-40150

Persbråten videregående skole

A-20150

Personaldirektøren

A-20151

Personaletaten

A-10139

Perspektivutvalget

A-50228

Peterhof barnehjem

A-10382

Piperviken småkirkemenighet

A-40004

Pipervikens barneasyl

A-10002

Plan- og bygningsetaten

A-10099

Plateselskapet MAI

A-20153

Politiet

A-10429

Primærmedisinsk verksted

A-20155

Prinds Christian Augusts Minde, alders- og sykehjem

A-10335

Prinds Christian Augusts Minde, sinnsykeasyl og arbeidsanstalt

A-20086

Prisnemnda

A-10418

Prosjekt 67+

A-10143

Prosjekt barn og ungdom

A-40089

Prosjekteringskontoret for by- og forstadsbaner

A-10107

Prosjektkontoret Vaterland/Grønland

A-20156

Provianteringsrådet

A-20157

Provianteringsrådet i Aker

A-10455

Publications Pakistan United Society Norway

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


R

Arkivnummer

Arkivnavn

A-20217

Rapport om arkivsituasjonen i Oslo kommune juli 1991

A-20158

Rasjonaliseringssjefen

A-20159

Rasjoneringskontoret

A-10145

Rasmussen & Strand A/S

A-10091

Rasmussen, Frithjof

A-10399

Rausjømarka, skogbestyrer Framgården

A-70015 Ready
A-70101 Redaksjonskomitéen for kommunens 25-årsberetning
A-70065 Reese, Ruth

A-20160

Regionplanrådet for Oslo - Akershus

A-11002

Reguleringskommisjonen

A-10028

Reguleringsvesenet

A-50243

Rehabiliteringsavdelingen, byomfattende rusmiddelomsorg

A-50217

Rehabiliteringskontoret

A-40104

Rektorkollegiet

A-20162

Rekvireringskontoret i Aker

A-10066

Renholdsverket

A-70034 Resirkuleringsanlegget i Oslo A/S

A-10090

Ris pleiehjemsforening

A-40106

Ris ungdomskole

A-40105

Ris videregående skole

A-20506

Rodeløkka trygdebolig

A-40039

Rodeløkken skole

A-70053 Rodeløkkens kolonihager

A-10081

Rolfsen, Erik

A-70095 Rolfsen & Juell As
A-70021 Rommen skole

A-20164

Romsåsprosjektet, Plan- og byggekomiteen for Romsås senter

A-40100

Rosenhoff skole

A-40062

Ruseløkka skole

A-10370

Rusmiddeletaten

A-50237

Rusmiddelsekretariatet

A-40019

RVs repr. i barnehagenemnda i Bydel 5

A-20380

Ryen barneverntjeneste

A-20302

Røa og Vindern sosialtjeneste - Bydel Vestre Aker

A-40127

Røde Kors Klinikk, Diverse avdelinger + morsjournaler

A-40124

Røde Kors Klinikk, Fødeavdelingen

A-40122

Røde Kors Klinikk, Kirurgisk avdeling

A-40123

Røde Kors Klinikk, Legevakten

A-40125

Røde Kors Klinikk, Medisinsk avdeling

A-70067 Rødtvedt skole

A-10128

Rådhusgalleriet, frigjøringsutstilling

A-10140

Rådhuskomiteen, samling ang. rådhusbygging og regulering

A-20166

Rådstueskriveren

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


S

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10386

Sagbakken fattighus

A-50232

Sagene Asyl

A-20231

Sagene helsestasjon

A-10122

Sagene Lærerhøyskole

A-10449

Sagene Samfunnshus AL

A-40066

Sagene skole

A-20303

Sagene sosialkontor

A-10082

Sagene Østre Aktiebakeri

A-50190

Samferdselsetaten

A-70048 Samling avisutklipp om oslohistorie
A-70020 Samling div. multikulturelle foreninger
A-70064 Samora

A-20290

Samordningskontoret

A-20227

Sandaker sosialkontor

A-70118 Sandaker videregående skole

A-10016

Saneringssjefen

A-70103 Saneringsutvalget

A-20255

Schous barnevernsenter, Bydel Grünerløkka Sofienberg

A-20365

Schwensensgate barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk, BUP

A-20275

Sebbelow Stiftelse

A-10362

Selskapet til Bekkelagets vel

A-70090 Schlytter & Wilhelmsen
A-70041 Sentrum familiekontor

A-40121

Sigøynerkontoret

A-20393

Silurvegen sykehjem

A-10354

Simensbråtens kvinneforening

A-20256

Sinsen barnevernkontor, Helsfyr Sinsen barneverntjeneste

A-20295

Sinsen sosialtjeneste

A-40044

Sinsen videregående skole

A-10136

Sjømannskolen

A-10101

Skarpsno avrusningssentral

A-20169

Skjønnskommisjonen for Aker

A-20089

Skjønnsnemnda for avståelse av husrom i Aker

A-20170

Skjønnsretten

A-10377

Skogsrud, Ester

A-20171

Skogvesenet

A-20174

Skoleetaten

A-40301

Skoleetatens AV-sentral

A-50208

Skolehelsetjenesten ved Ila, Marienlyst og St. Sunniva skoler

D-10404

Skolemuseet

A-40050

Skolen på Hauges minde

A-70102 Skoleprosjekt 2005

A-20176

Skolestyret i Aker

A-70125 Skøyen næringsvel
A-40000 Smedstad isforretning

A-20279

Sofia, Kirkens Bymisjon

A-20507

Sofienberg dagsenter

A-40045

Sofienberg høyere skole

A-40041

Sofienberg skole

A-40023

Sofienberg tekniske fagskole

A-20257

Sogn barneverntjeneste

A-70002 Sogn ungdomsskole

A-20328

Sogn videregående skole, skolehelsetjenesten

A-70097

Solvang kolonihager avd 2

A-10338

Solvang kolonihager avd 4

A-70098 Solvang kolonihager, samarbeidsutvalget

A-10456

Soofi, Muhammad Anwar

A-20310

Sosialavdelingens personalkontor

A-20183

Sosialkontoret

A-20375

Sosialkontortjenesten i bydelene

A-20184

Sosiallegekontoret

A-20185

Sosialrådmannen

A-20187

Sosialtrygdkontoret

A-70037 Sportsklubben av 1909
A-70088 Sprøytebussen, AIDS/infobussen

A-20390

St. Hanshaugen barneverntjeneste

A-20388

St. Hanshaugen sosialtjeneste

A-20188

Stadsfysikus

A-20189

Stadsingeniøren

A-20190

Stadskonduktøren

A-20191

Stadskonduktøren / Oppmålingsvesenet

A-20233

Statistisk kontor

A-10080

Stiftelsen Homansbyen, Oslo Vasarely-center

A-10442

Stiftelsen Oslofjorden Kompetansesenter

A-70080 Stiftinga Statue av Johan Grøttumsbråten
A-70060 Storstein, Aage

A-20243

Stovner barneverntjeneste, Haugenstua og Vestli

Sark-0001

Stovner bydelsadministrasjon - administrasjonsjefens arkiv

A-20297

Stovner sosialtjeneste

A-20268

Studio 4, Kirkens Bymisjon

A-20075

Styret for skibsreder C. Bjørnstads og hustru Sophie Bjørnstads gave

A-10356

Støttegruppa for byfornyelsesofre

A-20081

Sundhetskommisjonen

A-10410

Sven Bruns minde

A-10051

Svend Foyns borgerskole

A-20194

Sykehusrådmannen

A-20195

Sysselsettingskontoret

A-50191

System- og regnskapsetaten

A-70093 Søberg, Solveig

A-40136

Sørkedalen skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


T

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10085

Tandberg, Edward

A-10475

Tangen barnehjem

A-10367

Teigen, Truls

A-20362

Teisen helsestasjon

A-20197

Teknisk Rådmann

A-20198

Teknisk Rådmann i Aker

A-20196

Tekniske etaters felleskontor

A-70084 Tivoliutvalget

A-10432

The Gambian Association

A-10416

Theodor Henrichsens sjømannshjem

A-50224

Thor Olsens barnehage  og Vaterlands asyl

A-10446

Thoresen Foto

A-10505 Thoresen, Rolf

A-20200

Toftes gave

A-20330

Toftes Gaves venner

A-10017

Torgdirektøren

A-20381

Torshov sosialkontor

A-20336

Trafikketaten

A-10409

Trefoldighet menighet

A-10132

Trosterud treningssenter

A-40107

Trosterud, Carl (gårdeier )

A-20202

Trygdekassa i Aker

A-70016 Trygve Bull A/S

A-40212

Tryvandsbanen A/S

A-40209

Tunnelbanekontoret

A-20366

Tveita barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk

A-10084

Tveten gård

A-40200

Tøyen distriktspsykiatriske senter, Vernet Bokollektiv

A-10115

Tøyen menighets barnekrybbe

A-40026

Tøyen skole

A-10114

Tøyen småkirkemenighet

A-40126

Tåsen alders- og sykehjem

A-40020

Tåsen skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


U

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10372

Ukjent tyrolsk soldat, fotosamling

A-20261

Ullern barneverntjeneste

A-20232

Ullern bydelsadministrasjon

A-70029 Ullern høyere skole
A-70028 Ullern kommunale middelskole

A-20292

Ullern sosialsenter

A-70027 Ullern videregående skole
A-70110 Ullevål Apotek

A-10434

Ullevål hjelpepleierskole

A-40111

Ullevål skole

A-60017

Ullevål sykehus Sorgenfri

A-60001

Ullevål sykehus, 5. avdeling - Urologen

A-60012

Ullevål sykehus, Adamstuen sykehjem

A-60030

Ullevål sykehus, Administrasjonen

A-60018

Ullevål sykehus, Bellevue

A-60016

Ullevål sykehus, Byens lasaretter

A-60011

Ullevål sykehus, Geriatrisk avdeling, post A og B

A-60022

Ullevål sykehus, Hudavdelingen

A-60003

Ullevål sykehus, Kirurgisk klinikk, 2. avdeling

A-60004

Ullevål sykehus, Kirurgisk klinikk, 3. avdeling

A-60002

Ullevål sykehus, Kirurgisk klinikk, Kjevekirurgisk seksjon

A-60015

Ullevål sykehus, Kristiania bys sykehus

A-60010

Ullevål sykehus, Krohgstøtten

A-60008

Ullevål sykehus, Malmøkalven

A-60009

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 1.avd.infeksjonsmed.

A-60005

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 7. avdeling.

A-60006

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 8. avdeling.

A-60007

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 9. avdeling

A-60000

Ullevål sykehus, Nevrokirugisk avdeling

A-60014

Ullevål sykehus, Trondhjemsveien sykehus

A-60013

Ullevål sykehus, Tøyen barneavdeling

A-60019

Ullevål sykehus, Øre- nese- halsavdelingen

A-60020

Ullevål sykepleierskole

A-20384

Ullvin behandlingsinstitusjon

A-20021

Underfogden

A-10062

Ungdomskontoret

A-70087 Ungdomspatruljen
A-70047 Uranienborg/Homansbyen helselag

A-20316

Uranienborg Majorstuen helsestasjon

A-40061

Uranienborg skole

A-50244

Uteseksjonen, byomfattende tiltak under Bydel Gamle Oslo

A-10472

Utviklings- og kompetanseetaten, UKE

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


V

Arkivnummer

Arkivnavn

A-70091 Vaage, Johnny

A-40031

Vahl skole

A-40025

Vahl videregående skole

A-50012

Valgsekretariatet

A-20205

Valgstyret i Aker

A-20206

Vann- og avløpsetaten

A-20207

Vann- og avløpsetaten i Aker

A-20208

Vann- og avløpsetaten, før 1948

A-10330

Vardenær

A-10030

Vardåsen sanatorium

A-40098

Vaterland skole

A-10381

Vaterlandskirken

A-10036

Vedlikeholdsetaten

A-20209

Vedutvalget for Oslo og Aker

A-20210

Veinavnkomiteen i Aker

A-20226

Veitvet helsestasjon

A-20212

Veivesenet i Aker

A-20377

Veksthuset

A-20215

Vergerådet i Aker, Asker og Bærum

A-20213

Vergerådet i Oslo

A-20325

Verkstedsjefen i Aker

A-10361

Vern av Maridalen

A-40034

Vestheim skole

A-20253

Vestre Aker barneverntjeneste

A-20080

Vestre Bolteløkken

A-10405

Vestre Haugen bo- og behandlingssenter

A-10375

Vibeke - Vi betaler ikke

A-70112 Vigard, Kai-Samuel

A-40103

Villabygg I A/S

A-20364

Vinderen helsesenter

A-18001

Vindern bydelsadministrasjon

A-40028

Vindern psykiatriske klinikk

A-70082 Vinderen skole

A-10329

Vinimportøren X

A-40140

Voksengymnaset Hegdehaugen

A-40141

Voksengymnaset Sinsen

A-70038 Voksenkollen vel

A-20389

Voldsløkka dagsenter for fysisk funksjonshemmede

A-10058

Vor Frue Hospital

A-10056

Vor Frue Hospital, Urologen

A-40029

Vålerenga skole

A-20299

Vålerenga sosialtjeneste

A-40003

Vaalerengen asyl

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


W

Arkivnummer

Arkivnavn

A-10327

Wessels kirkebokavskrifter


Ø

Arkivnummer

Arkivnavn

A-40114

Økern alders- og sykehjem

A-70059 Økonomisk college

A-20266

Østensjø barneverntjeneste

A-20333

Østensjø helsestasjon

A-40072

Østensjø skole

A-20387

Østensjø sosialtjeneste

A-40075

Østkanten, bokprosjekt ved Asbjørn Fossen


Å

Arkivnummer

Arkivnavn

A-40211

Åkebergvegen barnepleierskole

A-40063

Aars og Voss skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å