Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byarkivet > Våre arkiver

Våre arkiver

Dette er en alfabetisk liste over alle arkiver som finnes i Byarkivet. Arkivlisten omfatter både kommunale arkiver og privatarkiver.

Vi har begynt arbeidet med å publisere katalogdata på > www.arkivportalen.no. Her vil man kunne finne mer detaljerte opplysninger om arkivene.

Skrivemåte
Når du skal benytte deg av den alfabetiske oversikten nedenfor er det viktig å være klar over at det i noen tilfeller er brukt offisielle navn på kommunale etater og institusjoner. Andre ganger er det av praktiske hensyn brukt uoffisielle navn. Arkivet etter "Oslo havnevesen" er f.eks registrert som "Havnevesenet", "Kristiania magistrat" som Magistraten, mens Oslo brannvesens arkiv er registrert under det offisielle navnet "Oslo brannvesen". Dersom arkivene stammer fra Aker kommune er det konsekvent angitt i navnet, enten i begynnelsen (Aker reguleringsvesen) eller på slutten (Arbeidskontoret i Aker). Vi gjør oppmerksom på at materiale fra Aker kommune i en del tilfeller har blitt sammenblandet med materiale fra Oslo kommune etter kommunesammenslåingen. Det vil ikke gå fram av lista hvilke arkiver avlevert av Oslo kommune som også inneholder materiale fra Aker kommune. 

Bruk av arkivene
De fleste arkivene er fritt tilgjengelige og kan studeres på Byarkivets lesesal. Det gjelder imidlertid ikke alle. Det går ikke fram av lista hvilke arkiver som er klausulert. For flere opplysninger om innsyn, se
> Retten til innsyn. En del arkiver er uordnet og av den grunn utilgjengelig for bruk. Vi gjør dessuten oppmerksom på at for enkelte arkivers del er kun brokker bevart. 

Søk
Søkemulighetene i denne oversikten er begrenset til navigering ved hjelp av bokmerkene, eller ved å bruke søkefunksjonen i nettleseren din. Denne aktiverer du ved å trykke ctrl+f. Da kan du søke i fritekst på siden.

Listen er oppdatert pr. 2. januar 2015.

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

A

A-40063

Aars og Voss skole

A-70032

Abel, fotograf/Skimuseet

A-10448

Adamstuguttas uke-spørsmål

A-20002

Administrasjonsrådmannen

A-20001

Akersbanene A/S

A-20234

Akerselva barnevernsenter

A-20304

Akerselva og Schous sosialsenter, bydel Grünerløkka

A-10010

Akerselvens brukseierforening

A-10065

Akerselvens båtforening

A-70154

Akersposten

A-40073

Akers gymnas

A-20006

Akers sogneselskap

A-10412

Akers stedlige fabrikktilsyn

A-70050

Akers velforbund

A-10142

Aker alderdomspensjonsstyre

A-10392

Aker brannstyre

A-20128

Aker brannvesen

A-10064

Aker elektrisitetsverk

A-70042

Aker familiekontor

A-20004

Aker forliksråd

A-20028

Aker kommunale brenselforsyning

A-20005

Aker kommunale pensjonsfond

A-10024

Aker kommune, Boligkontoret

A-10008

Aker luftvern

A-10465

Aker Oppmålingsvesen

A-11001

Aker reguleringsvesen

A-10104

Aker sykehus, Administrasjonen

A-10043

Aker sykehus, Avdeling for rehabilitering og geriatri

A-10046

Aker sykehus, Epidemiavdeling/Difteriavdeling

A-10047

Aker sykehus, Epidemiavdeling/Skarlagensavdeling

A-10044

Aker sykehus, Fødeavdelingen

A-10045

Aker sykehus, Gynekologisk avdeling

A-10049

Aker sykehus, Kirurgisk avdeling

A-10042

Aker sykehus, Medisinsk avdeling A

A-10041

Aker sykehus, Medisinsk avdeling B

A-10103

Aker sykehus, Morsjournaler for hele sykehuset

A-10102

Aker sykehus, Psykiatrisk avdeling

A-10055

Aker sykehus, Solvang sykehjem

A-10048

Aker sykehus, Tuberkuloseavdelingen

A-60021

Aker sykepleierhøgskole

A-20003

Aker (Personalsjefen )

A-70145

Aker / Oslo prisfordelingsnemnd

A-10146

Aksiseboden B/L

A-70181

Aksjonsgruppen for leietagere i husleieregulerte boliger i Oslo

A-10474

AKS-2006/008

A-20371

Akuttinstitusjonen M3, Storgata 38

A-20368

Akuttinstitusjonen, Storgata 36C

A-40087

Alines spedbarnsenter

A-10500

All Pakistani Workers Organisation in Norway

M-11016

American Joint Distribution Committee

A-10023

Ammerudhjemmet, Kirkens bymisjon

A-10469

Ammerud skole og Apalløkka skole

A-50206

Anchersen, Per - pasientarkiv

A-10431

Andersson, Tove

A-40130

Anleggsarbeidene

A-10113

Arbeiderminner

A-20009

Arbeidervernnemnda

A-10079

Arbeidsløses forening i Oslo/Akershus

A-10360

Arkivundersøkelse til bok om Oslo rådhus ved Camilla Gjendem

A-10395

Arnt Hansen A/S

A-70194

Atelier Nord

A-40510

Avdeling for stoffmisbrukere, Vindern

A-10013

Avviklingskontoret for tyske arbeidssteder i Oslo

A-11006

Avviklingsnemnda for rekvirering av husrom

A-20229

A-Senteret, Kirkens Bymisjon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø,Å

B

A-20015

Badene

A-50230

Ballangrud skole

A-70077

Bang, Beate

A-50233

Barneasyl - ukjent proveniens

A-20016

Barneforsorg, diverse arkivskapere

A-50212

Barnehagekontoret i Oslo

A-20322

Barnevernets tilsynsgruppe Nord

A-20323

Barnevernets tilsynsgruppe Sentrum og Øst

A-20321

Barnevernets tilsynsgruppe Vest

A-70040

Barnevernets utredningssenter

A-20017

Barnevernkontoret

A-20324

Barnevernsnemnda

A-50246

Barnevern barnehjem

A-50192

Barne- og familieetaten

A-10454

Bazm-e-Ahbabe Pakistan Norway

A-20353

Bedrftshelsetjenesten, Helsevernetaten og Miljøetaten

A-20356

Bedriftshelsetjenesten for Boligbedriften og Boligvirkemiddeletaten

A-20332

Bedriftshelsetjenesten for bydelene 6 - 14

A-20334

Bedriftshelsetjenesten for bydel 1 - 5 og 22 - 25

A-20508

Bedriftshelsetjenesten for bydel 15 - 21

A-20347

Bedriftshelsetjenesten for Deichmann

A-40120

Bedriftshelsetjenesten for Dikemark sykehus og Etat for psykiatri

A-20352

Bedriftshelsetjenesten for Kunstsamlingene

A-20344

Bedriftshelsetjenesten for Skogvesenet, Frognerseteren Bruk

A-20345

Bedriftshelsetjenesten for Veivesenet og Oslo Vei

A-20357

Bedriftshelsetjenesten, Barne- og familieetaten

A-20358

Bedriftshelsetjenesten, Beredskapsetaten og Husleieretten

A-20335

Bedriftshelsetjenesten, Brann- og redningsetaten, Brann- og feiervesenet

A-20348

Bedriftshelsetjenesten, Bygge- og vedlikeholdstjenesten

A-20355

Bedriftshelsetjenesten, Eiendom- og utbyggingsetaten, EBY

A-20359

Bedriftshelsetjenesten, Flyktning- og innvandreretaten

A-20341

Bedriftshelsetjenesten, Havnevesenet

A-20351

Bedriftshelsetjenesten, Kirkevergen og Gravferdsetaten

A-20338

Bedriftshelsetjenesten, Kontorbedriften

A-20360

Bedriftshelsetjenesten, Legevakten

A-20339

Bedriftshelsetjenesten, Miljøtransport og Renovasjonsetaten

A-20343

Bedriftshelsetjenesten, Park- og idrettsvesenet og Friluftsetaten

A-20350

Bedriftshelsetjenesten, Plan- og bygningsetaten og Oppmålingsvesenet

A-20361

Bedriftshelsetjenesten, Rusmiddeletaten

A-20342

Bedriftshelsetjenesten, Rørleggerverkstedet

A-20349

Bedriftshelsetjenesten, Rådhusforvalteren, Rådhusets forvaltningstjeneste

A-20329

Bedriftshelsetjenesten, Sogn videregående skole

A-20354

Bedriftshelsetjenesten, Tannhelseetaten og Tannhelsetjenesten

A-20340

Bedriftshelsetjenesten, Trafikketaten

A-20337

Bedriftshelsetjenesten, Vann- og avløpsverket

A-10496

Bedriftshelsetjenesten/Kommuneoverlegen

A-20346

Bedriftshelsetjeneste Samferdselsetaten og Trafikketaten

A-70052

Bekkelaget lotteforening, HV-lottene

A-10385

Bekledningskomiteen

A-70055

Bennett's Reisebureau

A-70153

Benum, Edgeir. Materiale fra oslohistorieprosjektet.

A-20363

Bergensgata hybelhus, Kirkens bymisjon

A-70187

Berg gård skole

A-10492

Berg, Ole Christian

A-70180

Berg, Reidar A.

A-10423

Bering, Bjørn

A-40060

Berles skole

A-70193

Bernhard L. Mathisen

A-20395

Betanien sykehus

A-50245

Beverdalen familiehjem

A-10096

Bidragsfogden

A-10466

Bislett stadion

A-20073

Bislett teglverk

A-20270

Bjerke helsestasjon

A-20291

Bjerke sosialtjeneste

A-70063

Bjølsen beboerforening

A-40067

Bjølsen skole

A-10468

Bjølsen Valsemølle A/S

A-40113

Bjørnegård ettervernshjem, stiftelsen

A-10332

Blindemisjonen

A-40070

Blindernveien skole

A-50242

Blindern hybelhus

A-70124

Blindern tyrkiske studentforening

A-20397

Blå Kors klinikk

A-70007

Blå Kors Norge

A-70008

Blå Kors Oslo

A-40137

Bogstad skole

A-20018

Boligdirektøren

A-10015

Boligetaten (Leiegårdskontoret, Boligsjefens kontor, Oslo kommunale leiegårder)

A-10014

Boligformidlingsnemnda

A-10363

Boligkontoret i Aker

A-20100

Boligrådet

A-20020

Boligrådmannen

A-40302

Bolteløkka skole

A-70006

Bondeungdomslaget i Oslo (BUL)

A-70005

Bootleg

A-70178

Borettslaget Trondheimsveien 24, Maurtuakvartalet

A-20023

Borgerskolen

A-20025

Branntakstbestyreren

A-20026

Branntakstbestyreren i Aker

A-10384

Breder, Inga

A-70030

Bredtvet videregående skole

A-50227

Breidablikk og Fagerholt barnehjem

A-20029

Brenselkontoret for Oslo og Aker

A-20030

Brenselsnemnda i Aker

A-20237

Brynseng barnevernkontor, Helsfyr Sinsen barneverntjeneste

A-20149

Brynseng og Sinsen helsesenter

A-20274

Brynseng og Teisen helsestasjon

A-10463

Bryn skole

A-20058

Bull, Brynjulf

A-10464

Bull, Ole Bornemann

A-70155

BUL - Idrottslaget, Bondeungdomslaget i Oslo

A-70071

BUL - Leikarringen, Bondeungdomslaget i Oslo

A-70024

Byantikvaren i Oslo

A-20031

Byarkitekten

A-10106

Bydelenes Dokumentasjonssenter

A-50177

Bydelsadministrasjon Østensjø

A-50166

Bydelsadministrasjon 02 Uranienborg-Majorstuen

A-50168

Bydelsadministrasjon 04 Sagene - Torshov

A-50170

Bydelsadministrasjon 06 Gamle Oslo

A-50171

Bydelsadministrasjon 07 Ekeberg-Bekkelaget

A-50172

Bydelsadministrasjon 08 Nordstrand

A-50174

Bydelsadministrasjon 10 Lambertseter

A-50175

Bydelsadministrasjon 11 Bøler

A-50176

Bydelsadministrasjon 12 Manglerud

A-50210

Bydelsadministrasjon 14 Helsfyr-Sinsen

A-50179

Bydelsadministrasjon 15 Hellerud

A-50180

Bydelsadministrasjon 16 Furuset

A-50181

Bydelsadministrasjon 17 Stovner

A-50182

Bydelsadministrasjon 18 Romsås

A-50183

Bydelsadministrasjon 19 Grorud

A-50184

Bydelsadministrasjon 20 Bjerke

A-50185

Bydelsadministrasjon 21 Grefsen-Kjelsås

A-50186

Bydelsadministrasjon 22 Sogn

A-50187

Bydelsadministrasjon 23 Vindern

A-50188

Bydelsadministrasjon 24 Røa

A-40018

Bydelsutvalgenes fellessekretariat

A-20378

Bydelsutvalg 34 Sogn

A-50236

Bydelsutvalg 35

A-50231

Bydelsutvalg 40 Marka

A-40134

Bygdøy skole

A-70157

Bygdø idrettslag, tennisavdelingen

A-20032

Byggedirektøren

A-10035

Byggeetaten

A-40108

Byggekomiteen for Frogner stadion

A-40109

Byggekomiteen for hus for enslige

A-10340

Byggekomite for restaurering av Schafteløkken

A-50193

Bygge- og vedlikeholdstjenesten (BVT)

A-20034

Bygningskommisjonen i Aker

A-20035

Bygningskontrollen

A-20037

Bygningsrådet i Aker

A-10029

Byplankontoret

A-50150

Byrådslederens avdeling

A-50003

Bystyret

A-50007

Byutviklingskomiteen

A-40208

Bærumsbanen A/S og Kristiania Elektriske Sporveier A/S

A-20379

Bøler barneverntjeneste

A-70068

Bøler skole


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø,Å


C

A-70001

Camilla krisesenter

A-10503

Central Jamaat-eAhl-e Sunnat Norway

A-10391

Chat Noir A/S

A-20038

Christiania borgerlige enkepensjonsfond

A-10326

Christiania bygningskommisjon

A-70054

Christiania Dampkjøkken

A-70147

Christiania Navigationsskole

A-10394

Christiania Roklub

A-10397

Christiania Spigerverk

A-70158

Christiania turnforening

A-10092

Christiansen, Arthur

A-10341

Chr. Hansen & Sønner

A-10400

Collett Børs' Hjem for eldre tjenestepiger

A-10348

Comiteen for Reisningen av Harald Haardraades Monument

A-10425

Cosmopolite


D

A-10509

Damini House of Culture

A-40059

Deichmanske bibliotek

A-20040

Den kommunale bespisning

A-20041

Den kommunale handel

A-20219

Den norske Landsforening for Teglverker

A-20140

Den skipstekniske skole

A-10342

Den venskabelige Forening af 1846

A-20042

Det Borgerlige Infanterikorps

A-10352

Det Kommunale utvalg for Kirkevergens administrasjon

A-70100

Det venskabelige Selskab

A-20039

De eligerte menn

A-10376

De Forenede Trelastutsalg A/S

A-50216

De Troendes Hjælpekasse

A-40021

Dikemark sykehus, Administrasjonen

A-20391

Dikemark sykehus, Avdeling 1 menn og kvinner

A-40038

Dikemark sykehus, Avdeling 1, menn og kvinner

A-40079

Dikemark sykehus, Avdeling 2 kvinner og menn

A-20320

Dikemark sykehus, Avdeling 2 kvinner og menn

A-40037

Dikemark sykehus, Avdeling 3, kronisk syke, utepleie, Dr. Sandbu

A-40083

Dikemark sykehus, Diverse utvalg

A-40131

Dikemark sykehus, Dr. Ytrehus

A-40132

Dikemark sykehus, Grefsenlia sykehjem

A-40082

Dikemark sykehus, Hjelpepleierskolen

A-40081

Dikemark sykehus, Kontrollkommisjonen

A-40022

Dikemark sykehus, Sosionområdet

A-40036

Dikemark sykehus, Søndre Borgen

A-70164

Diverse beboerforeningers aviser

A-70195

Dons, Christian

A-40002

Dronning Louises daghjem

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø,Å


E

A-20043

Edruelighetsnemnda i Aker

A-11007

Effata arbeiderforening

A-10032

Eiendomskontoret/Eiendomsetaten

A-40207

Ekebergbanen A/S

A-40074

Eksamenssekretariatet

A-10038

Elektrisk sveisning A/S

A-40057

Elisenberg skole

A-40006

Enerhaugen asyl

A-20501

Engelsborg eldresenter

A-10424

Etatsjefforeningen

A-50002

Etat for eiendom og utbygging

A-40001

Etat for miljørettet helsevern

A-40112

Etat for psykiatri Lovisenberg/Diakonhjemmet sektor


F

A-10364

Fagopplæringsetaten

A-10408

Falck-Ytter, Oluf V. - fotoalbum

A-10020

Fangeerstatning til norske sigøynere

A-20045

Fattigvesenet

A-20048

Fattigvesenet i Aker

A-20225

Fellesinnkjøpene

A-20050

Feriekoloniutvalget

A-40053

Fernanda Nissen videregående skole (Oslo fagskole i husstell)

A-10458

Filharmonisk selskaps kor

A-20186

Finansdirektøren

A-20051

Finansrådmannen

A-20054

Finansrådmannen i Aker

A-10111

Finne-Grønns samling, register over byhistorisk materiale

A-10068

Fjeld, Laurits Nikolai

A-40094

Fjerdingen skole

A-70129

Flyktningekontoret

A-10402

Flyktning- og innvandreretaten

A-10018

Fløtningsvesenet

A-20057

Folkeregisteret

A-20060

Folkeregisteret i Aker

A-20059

Folkeregisteret ( Valgstyret )

A-70081

Forcing Femina

A-70075

Foreign Student Association

A-70113

Foreldre for en bedre SFO

A-10087

Foreningen Oslo

A-20062

Formannskapet i Aker

A-20049

Formannskapet i Oslo (Gamlebyen)

A-20061

Formannskapet / Bystyret

A-20063

Forsyningsnemnda

A-20064

Forsyningsnemnda i Aker

A-10467

Forsøksgymnaset

A-10073

Fossgården/Ungdomsgården - Norges kristelige studenterbevegelses sociale settlement i Oslo

A-70022

Fossum skole

A-10368

Foss videregående skole

A-10473

Fotosamling, buss, trikk og tog

A-10461

Fotosamling, Oslo kommune

A-20065

Framhaldsskolen for gutter

A-70057

Frauentreff

A-10420

Fremmedarbeiderforeningen

A-10435

Friis, Jacob

A-50213

Friluftsetaten

A-70166

Fritidsklubb ved Gamlebyen skole

A-70186

Fritzners gate 4

A-70045

Frognerparkens venner

A-10077

Frognerseteren bruk

A-20396

Frogner barneverntjeneste

A-40058

Frogner skole (tidl. Gjertsen skole)

A-20281

Frogner sosialkontor

A-10121

Frydenberg barnehjem og ungdomshjem

A-10346

Frydenlund bryggeri - tegningssamling

A-10061

Frysja brukskunstsenter

A-11004

Frysja, elevlag ved Vahl skole

A-20240

Furuset barneverntjeneste

A-50239

Furuset bokollektiv

A-20300

Furuset omsorgssenter

A-20305

Furuset sosialkontor

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


G

A-10069

Galleri Heer, fotosamling fra Grünerløkka

A-10393

Gamlebyen beboerforening

A-10339

Gamlebyen gamlehjem

A-40033

Gamlebyen skole

A-20067

Gamle fattighus og Gamlehjem for kvinner

A-20242

Gamle Oslo barneverntjeneste

A-20367

Gamle Oslo barneverntjeneste, Tøyen barnevernkontor

A-20066

Gate- og veinavnkomiteen

A-40117

Geitmyra skole

A-70106

Gjøa

A-70010

Gogstad, C. T.

A-10144

Granskningskomiteen i Aker

A-20068

Granskningskommisjonen av 1945

A-50240

Grantun omsorgs- og rehabiliteringssenter

A-20509

Grefsenhjemmet

A-10388

Grefsenåsen kapell

A-70019

Grefsen Idrettslag

A-10021

Grefsen sanatorium

A-70033

Grefsen skole

A-70119

Grefsen videregående skole

A-50229

Grepperød barnehjem

A-70073

Grepperød skole

A-10086

Grimebakken

A-70085

Grimelands skole

A-70159

Grimeland, Bertel Andreas

A-40056

Groruddalen gymnas/Bredtvet videregående skole

A-70049

Groruddalen historielags kildesamling

A-70150

Groruddalen Rotary Klubb

A-40099

Groruddalen ungdomskole

A-20241

Grorud barneverntjeneste

A-70190

Grorud Jernvarefabrikk

A-20386

Grorud og Romsås sosialkontor

A-40138

Grorud skole

A-20504

Grünerløkka alders- og sykehjem

A-20502

Grünerløkka eldresenter

A-70156

Grünerløkka kommunale handelskole

A-40024

Grünerløkka skole

A-20503

Grünerløkka trygdebolig

A-50235

Grønlands asyl

A-40064

Grønland byfornyelse A/S

A-40065

Grønland byfornyelse, bobestyrer

A-10117

Grønland gamlehjem

A-20069

Grønland menighetsråd / Tøyenkirken

A-40040

Grønland skole

A-20282

Grønland sosialtjeneste

A-10097

Grønt Lilleaker

A-10075

Gundersen, Edvard

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


H

A-70170

"Haabet" blåkorsforening

A-20070

Hallings skole

A-10040

Hals, Harald d.e. (1876-1959, arkitekt/byplanlegger)

A-40093

Hammersborg almueskole

A-40007

Hammersborg asyl

A-20071

Hammersborg skole

A-10022

Hans Eriksens sykkelfabrikk

A-70062

Hartnes, Petter

A-40052

Hartvig Nissens skole

A-70165

Haugenstua skole

A-10012

Haug, Bjarne

A-20244

Hauketo barneverntjeneste, bydel Søndre Nordstrand

A-20383

Hauketo og Holmlia sosialtjeneste, bydel Søndre Nordstrand

A-50214

Haukåsen skole og barnehager

A-20218

Havnefogden

A-20072

Havneingeniørvesenet

A-70072

Havnekonkurransen

A-20074

Havnevesenet

A-50226

Heftyes barnehjem

A-40047

Hegdehaugen skole

A-10481

Heiens spareforening

A-20077

Heiskontrollen

A-20078

Heiskontrollen i Aker

A-10347

Hellerud historielags fotodugnad

A-20385

Hellerud sosialkontor

A-70043

Hellerud videregående skole

A-10507

Helserådets kjemiske laboratorium

A-20082

Helserådet i Aker

A-20079

Helserådet, Administrasjonen, hovedarkivet

A-50195

Helserådet, adm. og øk. avd.

A-50196

Helserådet, Avdeling for almenhelsetjeneste

A-50197

Helserådet, Avdeling for avlastning

A-50199

Helserådet, Avdeling for fysioterapi

A-50201

Helserådet, Avdeling for hjemmesykepleie

A-50222

Helserådet, Avdeling for lungesykdom

A-50220

Helserådet, Avdeling for lungesykdom, Akerhus fylkes diagnosestasjon

A-50218

Helserådet, Avdeling for lungesykdom, Diagnosestasjonen

A-50219

Helserådet, Avdeling for lungesykdom, Poliklinikken

A-50202

Helserådet, Avdeling for mor og barn

A-50205

Helserådet, Avdeling for sosialmedisin

A-50207

Helserådet, Avdeling for utredning

A-50198

Helserådet, Epidemisk seksjon

A-50200

Helserådet, Helsesøstertjenesten

A-50215

Helserådet, Helsetjenesten for innvandrere

A-50223

Helserådet, Kjøttkontrollen

A-50203

Helserådet, Mødrehygienekontoret

A-10000

Helserådet, overlege Carl Schiøtz' fotosamling

A-50234

Helserådet, Prosjektkontoret for tiltak overfor stoffmisbrukere

A-40080

Helsevernetaten

A-40201

Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU), Fylkesteamet

A-40110

Helsevern for psykisk utviklingshemmede - HVPU

A-70161

Helse- og Velferdsetaten

A-20084

Herredskassereren i Aker

A-40042

Hersleb skole

A-70061

Holland, Fritz

A-40203

Holmenkolbanen A/S

A-20369

Holmenveien avrusningsstasjon

A-20246

Holmlia barneverntjeneste, bydel Søndre Nordstrand

A-10396

Holtet hageby borettslag

A-40135

Holtet videregående skole

A-11003

Hotell Svea og Hotell Carl Johan

A-20085

Hovedstevnevitnet, Forliksrådet

A-10072

Husarmeselskapet

A-10390

Husleienemnda i Aker

A-20086

Husleienemnda (Kontrollnemnda, Prisnemnda)

A-20088

Husleieretten

A-20230

Husmorvikartjenesten

A-10379

Husmødrenes Barnehager

A-10433

Hvorfor ble Jøtuls støperi i Oslo lagt ned? Materiale til hovedoppgave i historie 1984

A-40005

Hægdehaugens asyl

A-40051

Høybråten skole

A-70017

Høyenhall skole

A-70004

Høyenhall teglverk

A-70123

Håløyglaget

A-10428

H. A. I. Buchold

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


I

A-70076

Idrettslaget Oslo-Kvikk

A-10460

IK Tjalve

A-40048

Ila høyere skole

A-70000

Ila Pensionat for Kvinder

A-10031

Ila servicehjem

A-40077

Ila skole

A-70058

Ila ungdomskorps

A-40133

Ilebu fengsel, Fengselslegen

A-70074

Immigranten

A-10438

Indekshuset AS

A-10441

Indre Oslofjord fiskerlag

A-20327

Informasjonssenteret

A-20090

Ingeniørkomitéen/ingeniørutvalget i Aker

A-10413

Ingeniør Sigurd Wessel

A-10378

Innkvarteringskommisjonen

A-10050

Innvandreretaten

A-10060

Innvandreretaten - Seksjon for barn og unge, barnevern

A-10053

Innvandreretaten, Flyktningemottaket

A-10052

Innvandreretaten, Tolkeseksjonen

A-10059

Innvandrerkontoret

A-10359

Interessentskapet Setra skog

A-10112

Intervju med Alfred Baklien

A-10502

Islamabad / Rawalpindi Welfare Society Norway

A-70056

Islamic Cultural Centre

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


J

A-40010

Jakobs kristelige ungdomsforening

A-40009

Jakobs menighet

A-10366

Jarmann, Nils

A-10374

Jensen, Fritz

testj

Johanne

A-10334

Jordstyret

A-50241

Josefinegate hybelhus

A-10095

Julsrud, Erik og Alfhild

A-70083

Juryen for konkurrance om Musikkpaviljong i Birkelunden

A-70099

Juryen for utforming av maleren Edvard Munchs gravsted

A-10026

Just og Larsens barnehjem, Løkkeberg

A-10353

Jøtuls jernstøperi, samtidsdokumentasjon


K

A-50238

Kampen bo- og omsorgssenter

A-40030

Kampen skole

A-70046

Kampen/Vålerenga eldresenter

A-10508

Kandestøberklubben udi Oslo by

A-70111

Karlsen, Ludvig Walentin

A-40043

Karlsrud skole

A-20091

Kemneren

A-20092

Kemneren ( Skattetakstkontoret )

A-10489

KFUK, Kristelig forening for unge kvinner

A-10123

Kirkeinspeksjonen i Kristiania

A-40049

Kirkeveien skole

A-40008

Kirkevergen

A-40012

Kirkevergen i Aker

A-10351

Kirkevesenets tjenestemannsutvalg

A-70107

Kjelsås skole

A-70086

Kjenn ditt land

A-70105

Kjøpmannsslekten Young

A-70177

Klassekampen

A-20248

Klemetsrud barneverntjeneste, Bydel Søndre Nordstrand

A-20382

Klemetsrud sosialkontor, Bydel Søndre Nordstrand

A-10478

Klemetsrud vel

A-70026

Klientregister for barneverntjenestene

A-20392

Klinikk for seksuell opplysning

A-10100

Kløverlia Etterbehandlingshjem

A-70066

Koëlla, Charles E.

A-20095

Komiteen for Byjubileet 1950

A-20097

Komiteen for Christian Krohg-monumentet

A-20096

Komiteen for Chr. Michelsens Fond

A-20098

Komiteen for kvinneåret

A-10427

Komiteen for Sagene folkebad

A-10118

Komiteen for Tordenskioldsmonumentet

A-20101

Komiteer og utvalg i Aker, samling

A-20099

Komiteer og utvalg, samling

A-10328

Kommunale Kontorfunksjonærers forening

A-10130

Kommunalskolen

A-20102

Kommuneadvokaten

A-20103

Kommunearkitekten i Aker

A-20104

Kommunearkivet

A-20105

Kommunerevisjonen

A-20106

Kommunerevisjonen i Aker

A-20107

Kommunikasjonsrådmannen

A-10415

Konfliktrådene i Oslo

A-10440

Kong Karl Johans Forsørgelsesanstalt

A-10471

Kontorbedriften

A-20224

Kontoret for by- og forstadsbaner

A-50194

Kontoret for eldreomsorg

A-10358

Kontoret for næringslivet

A-20331

Kontoret for utsatte

A-20228

Kontorservice

A-20087

Kontrollnemnda i Aker

A-50209

Koordineringssekretariatet for den psykiatriske helsetjeneste

A-10421

Korbøl, Aud

A-11023

Koritzinsky, Harry Meyer

A-40086

Korsvoll barnehjem

A-40011

Kristensen, Karoline

A-10426

Kristiania bad- og vaskeanstalt

A-40205

Kristiania Elektriske Sporvei A/S

A-40206

Kristiania Kommunale Sporveie

A-20109

Kristiania kommunale sykekasse

A-20110

Kristiania Skysstasjon

A-40204

Kristiania Sporveisselskab A/S

A-20112

Kristiania Teater

A-20172

Kulturrådmannen

A-70131

Kultur og Idrettsetaten

A-70173

Kunstnernes Restaurant Blom

A-20115

Kunstsamlingene

A-70104

Kværner Brug, eiendommer, regulering av Loelva

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


L

A-40128

Lakkegata skole

A-70168

Lakkegatens Blåkorsforening

A-20220

Lambertseter alders- og sykehjem

A-70174

Lambertseter idrettsforening

A-40046

Lambertseter videregående skole

A-40115

Langerud alders- og sykehjem

A-20116

Lasarettet

A-20117

Legatkontoret

X-10447

Lenschow, Asmus

A-20119

Lensmann Peder Hiorth i Aker

A-10133

Lensmennene i Aker

A-10147

Lien psykiatriske sykehus

A-10506

Lie, Harald (gårdeier)

A-20120

Ligningsvesenet

A-20121

Ligningsvesenet i Aker

A-70012

Lilleaker skole

A-40068

Lilleborg skole

A-20394

Lilleborg sykehjem

A-20221

Lille Tøyen sykehjem

A-70127

Lillomarkas venner

A-20222

Lillo sykehjem

A-70013

Lindal, Åsmund

A-40118

Lindern skole

A-40055

Linderud høyere (videregående) skole

A-40054

Linderud ungdomsskole

A-10078

Linnerud & Breien, trelastforretning

A-70031

Lions club Oslo Holmenkollen

A-10083

Lium, Marit (dr.)

A-70176

Ljan skole

A-10094

Lokalhistorisk dugnad, bydel 21

A-10088

Lokalhistorisk dugnad, Bydel 4

A-10333

Lorentzen & Wettres industrianlegg AS

A-10331

Lorentzen & Wettre AS

A-60100

Lovisenberg sykehus - Diakonissehuset

A-10336

Luftforsvarets byggelag A/S

A-10125

Lufthavnsjefen

A-10398

Lysaker Kemiske Fabrik

A-10148

Lærlingetaten

A-50225

Løkkeberg barnehjem

A-20124

Lønnsrådmannen

A-10462

Løren skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


M

A-20125

Magistraten

A-40017

Majorstua skole

A-70122

Mangfoldige stemmer, intervjudokumentasjon

A-70018

Manglerud skole

A-70096

Mannsherberget Kroghen

A-10074

Mannskoret Heimkvad

A-10357

Mannskoret Sela, avdeling i Oslo KFUM

A-20223

Margarethahjemmet

A-20370

Maridalen helsesenter (Marka helsesenter)

A-10457

Marienlyst husmorlag

A-20294

Mario

A-10141

Materialdirektøren

A-50072

Mentalhygienisk Rådgivningskontor

A-10389

Meyer, Henning

A-10151

Midlertidig etat, omstilling storkjøkken

A-40078

Midtstuen skole

A-20326

Miljøbyen Gamle Oslo

A-10445

Milner, Moses Leopold

A-70121

Minnemateriale, 22. juli 2011

A-10430

MiRA-Senteret

A-70023

Molstad

A-20376

Montebello avrusningsinstitusjon

A-70089

Munchs gate familiekontor (tidligere Sagene familiekontor)

A-70183

Munch-museets venner

A-40129

Møllergata Psykiatriske Poliklinikk

A-20129

Møllergata skole

A-70167

Møllergatens Blåkorsforening

A-70149

Møllergruppen AS

A-20076

Måleren

A-70115

M. Christensens rammeforretning


N

A-70109

Nanna Maries hjem

A-10459

Nappegarden

A-10494

Nederlandse Club Oslo

A-70051

Nedre Bekkelaget husmorlag

A-70014

Nedre Fossum gård

A-70025

Nora mineralvannfabrikk

A-10419

Nordic Black Theatre

A-40071

Nordre Aasen skole

A-20296

Nordre Aker sosialtjeneste

A-20250

Nordstrand barneverntjeneste

A-10483

Nordstrand sogn helselag

A-20298

Nordstrand sosialsenter

A-70108

Norges bondelag, Aker - Oslo krets

A-70094

Norges kinesiske forening, kinesisk kulturfestival

A-70009

Norges kristelige presselag

A-10124

Norges Landslag for barne- og ungdomsforsorg

A-10504

Norske Sporveiers og Lokalbaners Forening (NSLF)

A-10349

Norsk Hygienisk forening

A-10479

Norsk Kolonihageforbund

A-10480

Norsk Kolonihageforbund, Oslo krets

A-10470

Norsk Mølleforening

A-10369

Norvoll skole

A-10093

Nydalens Compagnie

A-70191

Næringssekretariatet

A-10485

Næss, Helge R.

A-70011

N. M. Thune

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


O

A-70044

Ohlsen, Hjalmar

A-20293

Ohnheim barnehjem

A-10488

Olympen, (Lompa)

A-10450

Omejer, Ester Odegard

A-70184

Omsorg Oslo KF

A-10149

Omstillingsetaten

A-70116

Onstad, Asbjørn og Ina

A-20132

Oppgjørskontoret

A-20133

Oppgjørskontoret i Aker

A-10150

Opplæringsetaten

A-20134

Opplæringsrådet

A-20135

Oppmålingsvesenet

A-40116

Oppsal alders- og sykehjem

A-40035

Oppsal/Bøler Nei til EU

A-20136

Oppsynet med byens marker og grunner

A-20130

Organisasjonskomiteen for de VI. olympiske vinterleker

A-10138

Organisasjonsutvalget

A-50247

Orkerød barnehjem

A-10401

Oskar Rasmussens manufakturforretning

A-70114

Oslos multikulturelle arkiver, prosjekt i Oslo byarkiv

A-10007

Oslo brannstyre

A-10006

Oslo brannvesen

A-10325

Oslo Brenselsentral

A-10001

Oslo byarkiv

A-10411

Oslo byarkiv, Arkivnøkkelprosjekt 1996

A-10127

Oslo byarkiv, bibliotek

A-10490

Oslo byarkiv, filmsamling

A-10355

Oslo byarkiv, fotosamling

A-10371

Oslo byarkiv, Grosch-samling

A-10337

Oslo byarkiv, kuriosasamling

A-70092

Oslo byarkiv, oppskriftsamling

A-70035

Oslo byarkiv, samlinger

A-10003

Oslo byfornyelse A/S

A-20142

Oslo Data

A-10129

Oslo Energi, museum

A-10009

Oslo feiervesen

A-10383

Oslo Folkehospits

A-40119

Oslo framhaldsskole, jenteskolen

A-10406

Oslo Gassverk

A-10498

Oslo gipsmakerlaug

A-70069

Oslo guttehjem

A-70128

Oslo Handelsgymnasium

A-10436

Oslo Havebyselskap

A-70070

Oslo havnelager AS

A-10350

Oslo Helseråds Sportskomite

A-10025

Oslo Helseråd, Adopsjonskontoret

A-10126

Oslo Helseråd, Desinfeksjonsanstalten

A-10422

Oslo Hospital

A-11005

Oslo husfordelingsnemnd ll (tidl. Aker-området)

A-40032

Oslo Idrettslags Liga

A-20500

Oslo Indremisjons aldershjem

A-10380

Oslo Jernvarehandleres Forening

A-20093

Oslo kinematografer

A-70078

Oslo kokk- og stuertskole

A-10076

Oslo kommunale arbeidstilsyn

A-10275

Oslo Kommunale Folketannpleie

A-40210

Oslo kommunale husmorskole og barnehjem

A-20147

Oslo kommunale pensjonskasse

A-10119

Oslo kommunale revisorers forening

A-20094

Oslo kommunale rørleggerverksted

A-20193

Oslo kommunale sykehus

A-10344

Oslo kommunearkiv, tegningssamling

A-10417

Oslo Konserthus AS

A-10373

Oslo krets av Norsk Lærerlag

A-10451

Oslo Leieboerforening

X-20138

Oslo lysverker

A-20137

Oslo lysverker - Hammeren kraftstasjon

A-10070

Oslo lysverker, kommuneinstallasjonen

A-10439

Oslo lønnsnemnd for industrielt heimearbeid

A-20139

Oslo maskinistskole

A-10365

Oslo menigheters fellesråd

A-10343

Oslo Promotion

A-10098

Oslo Rotary Klubb

A-70172

Oslo Skredderlaug

A-10345

Oslo småkirkeforening

A-40202

Oslo sporveier A/S

A-10444

Oslo Taxi AS

A-10063

Oslo tekniske skole

A-70079

Oslo teknisk-maritime skole - OTMS - (inkluderer Oslo maskinistskole)

A-20211

Oslo veivesen

A-10403

Oslo Vei AS

A-20216

Oslo verneforening

A-20141

Oslo yrkesskole (Elvebakken videregående skole)

A-11008

Oslo 1000 år

A-70039

Oulie, Anne Lise

A-20143

Overformynderiet

A-20144

Overformynderiet i Aker

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


P

A-10499

Pakistan Advisory Council

A-10452

Pakistan Norwegian Welfare Organisation Norway

A-10453

Pakistan Workers Welfare Union

A-10033

Pallas film

A-10134

Parkvesenet i Aker

A-20145

Park- og idrettsvesenet

A-20505

Paulus sykehjem

A-40014

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

A-10387

Peder Michelsens enkestue

A-70185

Pellegruppa

A-70117

Pensjonat, funnet i Fredensborgveien 50

A-20146

Pensjonsinnretningen

A-20148

Pensjonskassa i Aker

A-40150

Persbråten videregående skole

A-20150

Personaldirektøren

A-20151

Personaletaten

A-10139

Perspektivutvalget

A-50228

Peterhof barnehjem

A-40004

Pipervikens barneasyl

A-10382

Piperviken småkirkemenighet

A-10002

Plan- og bygningsetaten

A-10099

Plateselskapet MAI

A-20153

Politiet

A-10429

Primærmedisinsk verksted

A-70179

Prindsens venner

A-20155

Prinds Christian Augusts Minde, alders- og sykehjem

A-20012

Prinds Christian Augusts Minde, Arbeidsanstalten og Dollhuset

A-10335

Prinds Christian Augusts Minde, sinnsykeasyl og arbeidsanstalt

A-40089

Prosjekteringskontoret for by- og forstadsbaner

A-10107

Prosjektkontoret Vaterland/Grønland

A-10143

Prosjekt barn og ungdom

A-10418

Prosjekt 67+

A-20156

Provianteringsrådet

A-20157

Provianteringsrådet i Aker

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


R

A-20217

Rapport om arkivsituasjonen i Oslo kommune, juli 1991

A-20158

Rasjonaliseringssjefen

A-20159

Rasjoneringskontoret

A-10145

Rasmussen & Strand A/S

A-10091

Rasmussen, Frithjof

A-10399

Rausjømarka, skogbestyrer Framgården

A-70015

Ready

A-70101

Redaksjonskomitéen for kommunens 25-årsberetning

A-70065

Reese, Ruth

A-20160

Regionplanrådet for Oslo - Akershus

A-11002

Reguleringskommisjonen

A-10028

Reguleringsvesenet

A-50243

Rehabiliteringsavdelingen, byomfattende rusmiddelomsorg

A-50217

Rehabiliteringskontoret

A-40104

Rektorkollegiet

A-20162

Rekvireringskontoret i Aker

A-10066

Renholdsverket

A-70034

Resirkuleringsanlegget i Oslo A/S, REO

A-70192

Restaurant og Bevillingskontoret

A-11026

Rimo, Nils

A-10090

Ris pleiehjemsforening

A-40106

Ris ungdomskole

A-40105

Ris videregående skole

A-20506

Rodeløkka trygdebolig

A-70053

Rodeløkkens kolonihager

A-40039

Rodeløkken skole

A-70095

ROLFSEN & JUELL AS

A-10081

Rolfsen, Erik

A-70188

Rolf Bjerke, konditormester

A-70021

Rommen skole

A-20164

Romsåsprosjektet, Plan- og byggekomiteen for Romsås senter

A-40100

Rosenhoff skole

A-40062

Ruseløkka skole

A-10370

Rusmiddeletaten

A-50237

Rusmiddelsekretariatet

A-70162

Rus-Nett

A-40019

RVs repr. i barnehagenemnda i bydel 5

A-20380

Ryen barneverntjeneste

A-20302

Røa og Vindern sosialtjeneste - Bydel Vestre Aker

A-40127

Røde Kors Klinikk, Diverse avdelinger + morsjournaler

A-40124

Røde Kors Klinikk, Fødeavdelingen

A-40122

Røde Kors Klinikk, Kirurgisk avdeling

A-40123

Røde Kors Klinikk, Legevakten

A-40125

Røde Kors Klinikk, Medisinsk avdeling

A-70067

Rødtvedt skole

A-10128

Rådhusgalleriet, frigjøringsutstilling

A-10140

Rådhuskomiteen, samling ang. rådhusbygging og regulering

A-20166

Rådstueskriveren

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


S

A-10386

Sagbanken fattighus

A-50232

Sagenes Asyl

A-20231

Sagene helsestasjon

A-10122

Sagene Lærerhøyskole

A-70152

Sagene Rehabiliteringssenter

A-10449

Sagene Samfunnshus AL

A-40066

Sagene skole

A-20303

Sagene sosialkontor

A-10082

Sagene Østre Aktiebakeri

A-50190

Samferdselsetaten

A-70048

Samling avisutklipp om oslohistorie

A-70020

Samling div. multikulturelle foreninger

A-70064

Samora

A-20290

Samordningskontoret

A-20227

Sandaker sosialkontor

A-70118

Sandaker videregående skole

A-10016

Saneringssjefen

A-70103

Saneringsutvalget

A-70142

Schiøtt, Jeanbett

A-70090

Schlytter & Wilhelmsen

A-20255

Schous barnevernsenter, Grünerløkka barneverntjeneste

A-20365

Schwensensgate barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk, BUP

A-20275

Sebbelow Stiftelse

A-10362

Selskapet til Bekkelagets vel

A-70041

Sentrum familiekontor

A-40121

Sigøynerkontoret (Avdeling for sigøynersaker, Rehabiliteringskontoret i Oslo kommune)

A-20393

Silurvegen sykehjem

A-10354

Simensbråtens kvinneforening

A-20256

Sinsen barnevernkontor, Helsfyr Sinsen barneverntjeneste

A-20295

Sinsen sosialtjeneste

A-40044

Sinsen videregående skole

A-10136

Sjømannsskolen

A-10101

Skarpsno avrusningssentral

A-20169

Skjønnskommisjonen for Aker

A-20089

Skjønnsnemnda for avståelse av husrom i Aker

A-20170

Skjønnsretten

A-10377

Skogsrud, Ester

A-20171

Skogvesenet

X-20174

Skoleetaten

A-70132

Skolehelsekort - Abildsø skole

A-70137

Skolehelsekort - Bøler skole

A-70133

Skolehelsekort - Høyenhall skole

A-50208

Skolehelsekort - Ila, Marienlyst og St. Sunniva skoler

A-70134

Skolehelsekort - Manglerud skole

A-20301

Skolehelsekort - Nordstrand gymnas, Nordseter skole

A-70139

Skolehelsekort - Rustad skole

A-70140

Skolehelsekort - Rustad, Nøklevann og Skullerud skole

A-70136

Skolehelsekort - Skøyenåsen skole

A-20328

Skolehelsekort - Sogn videregående skole

A-70135

Skolehelsekort - Trasop/Godlia skole

A-70138

Skolehelsekort - Ulsrud videregående skole

A-50204

Skolehelsetjenesten, Helserådet

D-10404

Skolemuseet

A-40050

Skolen på Hauges minde

A-70102

Skoleprosjekt 2005

Skolesjef

Skolesjefen

A-70175

Skoleskipet Christian Radich

A-20176

Skolestyret i Aker

A-70125

Skøyen næringsvel

A-40000

Smestad isforretning

A-20279

Sofia, Kirkens Bymisjon

A-20507

Sofienberg dagsenter

A-40045

Sofienberg høyere skole

A-40041

Sofienberg skole

A-40023

Sofienberg tekniske fagskole

A-70163

Sofienberg videregående skole (m.fl.)

A-10484

Sognsvann skole

A-20257

Sogn barneverntjeneste

A-70002

Sogn ungdomskole

A-70148

Sogn videregående skole

A-70003

Sogn-Svebu-Sognsvann skoler

A-70146

Solfeng barne- og familiehjem

A-70182

Solheim, Inge: Dops gate 9

A-70097

Solvang kolonihager avd 2

A-10338

Solvang kolonihager avd 4

A-70098

Solvang kolonihager, samarbeidsutvalget

A-10456

Soofi, Muhammad Anwar

A-20310

Sosialavdelingens personalkontor

A-20183

Sosialkontoret

A-20375

Sosialkontortjenesten i bydelene

A-20184

Sosiallegekontoret

A-20185

Sosialrådmannen

A-20187

Sosialtrygdkontoret

A-70037

Sportsklubben av 1909

A-70036

Sporveismuseet, Lokaltrafikkhistorisk forening

A-70088

Sprøytebussen, Aids/infobussen

A-20188

Stadsfysikus

A-20189

Stadsingeniøren

A-20190

Stadskonduktøren

A-20191

Stadskonduktøren / Oppmålingsvesenet

A-20233

Statistisk kontor

A-10437

Stiftelsen Gamle Rommen skole

A-10080

Stiftelsen Homansbyen, Oslo Vasarely-center

A-70080

Stiftinga Statue av Johan Grøttumsbråten

A-70171

Storgata Blåkorsforening

A-70060

Storstein, Aage

A-20243

Stovner barneverntjeneste, Haugenstua og Vestli

A-20254

Stovner barneverntjeneste, Stovner og Vestli

Sark-0001

Stovner bydelsadministrasjon - administrasjonsjefens arkiv

A-20311

Stovner helsestasjon

A-20297

Stovner sosialtjeneste

A-20268

Studio 4, Kirkens Bymisjon

A-20075

Styret for skibsreder C. Bjørnstads og hustru Sophie Bjørnstads gave

A-10356

Støttegruppa for byfornyelsesofre

A-10482

Ståltun, Gunnar

A-20390

St. Hanshaugen barneverntjeneste

A-70160

St. Hanshaugen idrettsforening

A-20388

St. Hanshaugen sosialtjeneste

A-20081

Sundhetskommisjonen

A-10051

Svend Foyns borgerskole

A-10410

Sven Bruns Minde

A-20194

Sykehusrådmannen

A-20195

Sysselsettingskontoret

A-50191

System- og regnskapsetaten

A-10493

Søberg, Per

A-70093

Søberg, Solveig

A-40136

Sørkedalen skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


T

A-10085

Tandberg, Edward

A-10475

Tangen barnehjem

A-10367

Teigen, Truls

A-20196

Tekniske etaters felleskontor

A-20197

Teknisk Rådmann

A-20198

Teknisk rådmann i Aker

A-10416

Theodor Henrichsens sjømannshjem

A-10432

The Gambian Association

A-10446

Thoresen Foto

A-10505

Thoresen, Rolf

A-50224

Thor Olsens stiftelse og Vaterlands asyl

A-70084

Tivoliutvalget

A-70151

Tobias

A-20200

Toftes gave

A-20330

Toftes Gaves venner

A-10017

Torgdirektøren

A-70141

Torgersen, Niels og Carl

A-20381

Torshov sosialkontor

A-20336

Trafikketaten

A-10409

Trefoldighet menighet

A-10132

Trosterud treningssenter

A-40107

Trosterud, Carl (gårdeier )

A-20202

Trygdekassa i Aker

A-70016

Trygve Bull A/S

A-40212

Tryvandsbanen A/S

A-40209

Tunnelbanekontoret

A-20366

Tveita barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk

A-10084

Tveten gård

A-40200

Tøyen distriktspsykiatriske senter, Vernet Bokollektiv

A-10115

Tøyen menighets barnekrybbe

A-40026

Tøyen skole

A-10114

Tøyen småkirkemenighet

A-40126

Tåsen alders- og sykehjem

A-40020

Tåsen skole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


U

A-10372

Ukjent tyrolsk soldat, fotosamling

A-20261

Ullern barneverntjeneste

A-20232

Ullern bydelsadministrasjon

A-70029

Ullern høyere skole

A-70028

Ullern kommunale middelskole

A-20292

Ullern sosialsenter

A-70027

Ullern videregående skole

A-209_test

Ullevålsveien skole

A-70110

Ullevål Apotek

A-10434

Ullevål hjelpepleierskole

A-40111

Ullevål skole

A-60017

Ullevål sykehus Sorgenfri

A-60022

Ullevål sykehus - Hudavdelingen

A-60012

Ullevål sykehus, Adamstuen sykehjem

A-60030

Ullevål sykehus, Administrasjonen

A-60018

Ullevål sykehus, Bellevue

A-60016

Ullevål sykehus, Byens lasaretter

A-60011

Ullevål sykehus, Geriatrisk avdeling, post A og B

A-60023

Ullevål sykehus, Hudavdelingen, Med. 4

A-60002

Ullevål sykehus, Kirurgisk klinikk, Kjevekirurgisk seksjon

A-60003

Ullevål sykehus, Kirurgisk klinikk, 2. avdeling

A-60004

Ullevål sykehus, Kirurgisk klinikk, 3. avdeling

A-60015

Ullevål sykehus, Kristiania bys sykehus

A-60010

Ullevål sykehus, Krohgstøtten

A-60008

Ullevål sykehus, Malmøkalven

A-60009

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 1.avd.infeksjonsmed.

A-60005

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 7. avdeling.

A-60006

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 8. avdeling.

A-60007

Ullevål sykehus, medisinsk klinikk, 9. avdeling

A-60000

Ullevål sykehus, Nevrokirugisk, 14. avdeling

A-60014

Ullevål sykehus, Trondhjemsveien sykehus

A-60013

Ullevål sykehus, Tøyen barneavdeling

A-60019

Ullevål sykehus, Øre- nese- halsavdelingen, 10. avdeling

A-60001

Ullevål sykehus, 5. avdeling - Urologen

A-60020

Ullevål sykepleierskole

A-20384

Ullvin behandlingsinstitusjon

A-10495

Ungarsk venneforening

A-10062

Ungdomskontoret

A-70087

Ungdomspatruljen

A-20316

Uranienborg Majorstuen helsestasjon

A-40061

Uranienborg skole

A-70047

Uranienborg/Homansbyen helselag

A-50244

Uteseksjonen, byomfattende tiltak under bydel Gamle Oslo

A-70130

Utrop

A-10472

Utviklings- og kompetanseetaten, UKE

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


V

A-70091

Vaaga, Johnny

A-40003

Vaalerengen asyl

A-70126

Vagmo, Per

A-40031

Vahl skole

A-40025

Vahl videregående skole

A-50012

Valgsekretariatet

A-20205

Valgstyret i Aker

A-20206

Vann- og avløpsetaten

A-20207

Vann- og avløpsetaten i Aker

A-20208

Vann- og avløpsetaten, før 1948

A-10030

Vardåsen sanatorium

A-10381

Vaterlandskirken

A-40098

Vaterland skole

A-10036

Vedlikeholdsetaten

A-20209

Vedutvalget for Oslo og Aker

A-20210

Veinavnkomiteen i Aker

A-20226

Veitvet helsestasjon

A-20212

Veivesenet i Aker

A-20377

Veksthuset

A-20215

Vergerådet i Aker, Asker og Bærum

A-20213

Vergerådet i Oslo

A-20325

Verkstedsjefen i Aker

A-10361

Vern av Maridalen

A-40034

Vestheim skole

A-20253

Vestre Aker barneverntjeneste

A-10497

Vestre Aker skole (tidl. Waisenhuset)

A-20080

Vestre Bolteløkken

A-10405

Vestre Haugen bo- og behandlingssenter

A-10375

Vibeke - Vi betaler ikke

A-70112

Vigardt, Kai-Samuel

A-70169

Vika Blåkorsforening

A-40103

Villabygg I A/S

A-70082

Vinderen skole (Vindern skole)

A-20364

Vindern helsesenter

A-40028

Vindern psykiatriske klinikk

A-10329

Vinimportøren X

A-10501

VINOF, Vietnamesisk-norsk forbund

A-70144

Visit Oslo / Kjenn din by

A-40140

Voksengymnaset Hegdehaugen

A-40141

Voksengymnaset Sinsen

A-70038

Voksenkollen Vel

A-20389

Voldsløkka dagsenter for fysisk funksjonshemmede

A-10058

Vor Frue Hospital

A-10056

Vor Frue Hospital, Urologen

A-70120

Vålerenga KFUM

A-40029

Vålerenga skole

A-20299

Vålerenga sosialtjeneste

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å


W

A-20131

Waisenhuset Christiania Opfostringshus

A-10330

Wardenær

A-70143

Wenche Blombergs psykiatriforskningsarkiv

A-10327

Wessels kirkebokavskrifter

A-20027

Widerøes Flyveselskap AS


Ø

A-40114

Økern alders- og sykehjem

A-70059

Økonomisk college

A-20266

Østensjø barneverntjeneste

A-20333

Østensjø helsestasjon

A-40072

Østensjø skole

A-20387

Østensjø sosialtjeneste

X-40075

Østkanten, bokprosjekt ved Asbjørn Fossen

A-70189

Øvre Bekkelaget skole


Å

 

A-40211

Åkebergvegen barnepleierskole

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å